Budavár.hu

Okmányiroda


Okmányiroda központi e-mail címére üzenet küldés: e-mail

Általános tájékoztató


Az államigazgatás számos területén találkozhat az állampolgár különböző okmányokkal, okiratokkal, amelyek általában valamilyen jogosultságot vagy adatot igazolnak. Ennek megfelelően az Okmányiroda a jogszabályban meghatározott okmányok kiadásával foglalkozik és ellátja a kapcsolódó adatkezelési feladatokat.

Az okmányiroda részeként működik a népesség- nyilvántartás és az anyakönyvi hivatal is.

Az Okmányirodához az alábbi okmányok kiadása, cseréje ügyében fordulhat kérelemmel az állampolgár:

 Személyazonosító igazolvány
 Útlevél
 Lakcímváltozás
 Közúti közlekedési okmányok (forgalmi engedély, vezetői engedély, törzskönyv, rendszám)
 Egyéni vállalkozói igazolvány
 Mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványa
 Anyakönyvi kivonatok cseréje, pótlása és egyéb anyakönyvi ügyekben történő felvilágosítás (házasságkötés, névváltozás, állampolgársági ügyek)
 Elektronikus ügyintézés regisztrációja (ügyfélkapu)
 Lakcímrendezési eljárás („fiktív"- vé nyilvánítás)


Okmányügyintézés:
1013 Budapest, Attila út 12. szám alatti irodában történik.

Az iroda vezetője: Fekete Sándorné

Információ: Tel: 489-4440
Fax: 489-4453
E-mail cím: okmanyiroda@budavar.hu

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 14:00 - 18:00

Kedd: 08:00 - 16:00

Szerda: 08:00 - 16:00

Csütörtök: 08:00 - 16:00

Péntek: 08:00 - 12:00

12:00 és 12:30 között az ügyfélfogadás szünetel.

A zökkenőmentes ügyfélforgalom, és az ügyfelek várakozási idejének minél kevesebb időre való csökkentése érdekében az Okmányiroda ügyfélhívó rendszert működtet, mely időponthoz kötött sorszámon alapul. Mindez azt jelenti, hogy az iroda tevékenységéhez tartozó ügytípusokhoz külön-külön sorszámot (időpontot) kell kérni.

Az állampolgárok ügyeik intézéséhez időpont alapú sorszámot kérhetnek személyesen, az iroda információs telefonszámán, valamint a Hivatal I. számú Ügyfélszolgálati Irodáján személyesen, vagy telefonon (1014 Kapisztrán tér 1. telefonszám. 458-3025), és elektronikus úton is megtehetik, vagy az XR rendszer, Ügyfélkapu ügyintézés keretében, a www.magyarorszag.hu, vagy a hivatal www.budavar.hu honlapon.


Központi előállítású okmányok: az állandó személyazonosító igazolvány, a vezetői engedély, a gépjármű törzskönyv és az útlevél. Ezen okmányokat a Központi Hivatal gyártja le a kérelem benyújtását követően, 30 napos ügyintézési határidővel, kivéve: a sürgősségi, a soron kívüli és az azonnali útlevél ügyintézést, mely 3, 7, nap ill. 24 órán belül kerül kiállításra. A személyesen át nem vett okmányokat a Központi Hivatal postai úton küldi meg az ügyfelek által megadott címre, vagy az Okmányirodába, ahol át lehet venni az elkészült okmányokat.

Felhívjuk figyelmüket, hogy kiskorúak (18. év alatt) esetében csak a szülő (törvényes képviselő) veheti át az útlevelet.

Fontos: az útlevél iránti kérelem soron kívüli, valamint sürgősségi eljárás esetében bármely okmányirodában, illetve a Központi Okmányirodában, az útlevél azonnali kiállítására irányuló kérelem azonban kizárólag csak a Központi Okmányirodában nyújtható be.
A sürgősségi, valamint az azonnali eljárásban igényelt útlevél kizárólag a Központi Okmányirodában vehető át.

Az okmányirodán történő átvételre kért, elkészült személyazonosító igazolványt és a jogosítványt az előző okmány leadása vagy érvénytelenítése mellett személyesen, illetve meghatalmazott útján lehet átvenni a Hivatal III. számú Ügyfélszolgálati iroda (1011 Iskola utca 14-16.), vagy az Okmányiroda munkatársától (1013 Attila út 12.). Az útlevél csak személyesen vehető át.

Helyi előállítású okmányok: ideiglenes személyazonosító igazolvány, ideiglenes vezetői engedély, nemzetközi vezetői engedély, forgalmi engedély, lakcímkártya, az egyéni vállalkozói igazolvány és a parkolási igazolvány, ami azt jelenti, hogy ezen okmányokat az ügyfelek az adott ügyintézés menetében megkapják

Fontos tudni, hogy

valamennyi postai úton át nem vett központi kiállítású okmányok az értesítési cím szerinti Okmányirodákhoz érkeznek vissza, ahol azokat 1 évig őrzik, majd selejtezik.


Az okmányirodán az ügyintézés során felmerült illetékek -és igazgatási szolgáltatási díjak, pótdíjak, valamint az egyéb költségek megfizetése történhet bankkártyával, vagy postai úton.
Az ügyintézés során elfogadható bankkártyák típusai:VISA, Electron, VPAY, MasterCard, Electronic, Maestro.
Bármely bank által kibocsátott, ezen emblémákat viselő bankkártya elfogadható az ügyintézéshez.

Fontos, hogy

a bankkártya mindig névre szól, ami nem átruházható. Ez azt jelenti, hogy az eljárás során csak azok az ügyfelek tudnak élni e lehetőséggel, akik az ügyintézés során saját névre kiállított érvényes bankkártyával rendelkeznek.

A Hivatal honlapján található „hasznos információ" felirat alatt további tájékoztatást, információkat találhatnak az okmányiroda feladatkörébe tartozó ügytípusokról.


Népesség-nyilvántartás:

1013 Budapest, Attila út12. szám alatt található.


Az ügyfélfogadási idő megegyezik az okmányügyintézésnél leírtakkal.

Elérhetőség

Tel: 489-4443
489-4444, mely egyben fax is.

A 1014 Budapest Úri u. 58. szám alatti I. emeleti irodahelyiségben fogadjuk az ügyfeleket anyakönyvi ügyekben.

Elérhetőségei:

Telefon: 356-1139
Fax: 214-3122


Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 14.00-18.00
Szerda: 8.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00


Az esküvői szertartások helyszíni lebonyolításának lehetőségei kerületünkben:

 Az anyakönyvi családi esemény kis teremben történő lebonyolítása, amennyiben arra a hivatali munkaidőben kerül sor az anyakönyvvezető közreműködése - 4 főig - ingyenes.

 Az anyakönyvi családi esemény kis teremben történő lebonyolításáért - 5-10 főig - 10.000.-Ft-ÁFA/félóra teremhasználati díjat kell fizetni

 Az anyakönyvi családi esemény lebonyolítására használt nagyterem 50 fő befogadására alkalmas, 12 vendég számára van ülőhely. A teremhasználati díj mértéke alkalmanként 35.000.-Ft + ÁFA/óra.

 Az anyakönyvi családi esemény hivatali helyiségen kívüli (külső helyszín) lebonyolításáért alkalmanként 55. 000.- Ft-+ÁFA díjat kell fizetni. A külső helyszínek felsorolását itt tekintheti meg.

 Házasságkötési szertartásra a Városháza aulájában is van lehetőség. Az aula kb: 150 fő befogadására alkalmas. Az igénybe vevők a bérbevételről a 458-3058-as telefonszámon kaphatnak bővebb felvilágosítást. Ezt követően a Polgármesteri Hivatalhoz (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) címzett kérelem alapján kerülhet sor a bérleti szerződés megkötésére. Az aula használati díja: 71.500.- Ft+ÁFA/óra.


A terembérleti díj megfizetése történhet bankkártyával, vagy postai úton. A postai befizetés az anyakönyvvezető által kiadott postai átutalási megbízáson, a bankkártyás fizetés a Hivatal Ügyfélszolgálati irodáján történik. A díjfizetési kötelezettség átutalási megbízással is teljesíthető az önkormányzat költségvetési számlájára.

Az esküvői szertartás időpontjának egyeztetése az anyakönyvvezetőnél történik.

2012-02-10