Budavár.hu

Építési információk

Főépítészi Iroda
Kerületi Építési Szabályzat
Partnerségi Egyeztetés
Építészeti-műszaki Tervtanács
Településképi rendelet
Településképi arculati kézikönyv
Helyi védett épületek
Világörökségi terület
Településfejlesztés
Formanyomtatványok
Főépítészi iroda elektronikus nyomtatványai
Kapcsolatok
Műszaki Iroda Építési ügyek
Építésügyi hatósági eljárások illetéke
Építésügyi jogszabályok
Tervdokumentációk Műszaki tartalma
Magasépítési ügyintézők területi elosztása
Műszaki iroda elektronikus nyomtatványai
Kapcsolatok