keresés:  

Megalakult a kerületi hivatal

Január 1-jével megalakultak a fővárosban a kerületi hivatalok Budapest Főváros Kormányhivatalának kirendeltségeiként. Az I. kerületi hivatal az Attila út 12. szám alatt az egykori okmányiroda helyén kezdte meg működését – az okmányügyintézés helyszíne így tehát nem változott.


Az okmányiroda a kerületi hivatal fenntartásába került, kibővített feladatkörrel. Az okmányokkal kapcsolatos ügyeket, például a személyi igazolvány, az útlevél és a járművekkel kapcsolatos okiratok igénylését is itt intézhetjük az iroda már megszokott munkatársaival.

Egyszerűbben, rövidebb határidővel, így kényelmesebben juthatunk hozzá egyes okmányokhoz: az útlevelek például január 1-je óta az eddigi 30 nap helyett már 20 nap alatt elkészülnek. Emellett továbbra is megmaradt a soron kívüli (7 napos), a sürgősségi (3 napos), valamint az azonnali, a 24 órán belüli útlevéligénylés lehetősége, akár még hétvégén is.
Szintén az év elejétől lehetővé vált az összevont, adattartamában megújult erkölcsi bizonyítvány igénylése, illetve eredetiségének ellenőrzése az interneten keresztül. Az új, úgynevezett webes ügysegéd segítségével az erkölcsi bizonyítvány státusza is ellenőrizhetővé vált, így például az is, hogy a felhasználót az igénylés óta sem tiltották-e el a közügyektől, vagy bizonyos szakmák gyakorlásától.

A tervek szerint februártól a személyi igazolvány elvesztését, ellopását, megsemmisülését is be lehet jelenteni elektronikus úton, valamint kezdeményezhető annak pótlása, ha az adatokban nem történt változás. A jogosítványt és a lakcímkártyát már jelenleg is lehet pótolni Ügyfélkapu-hozzáféréssel.
Számos járműigazgatási eljárás is egyszerűsödik. A jármű tulajdonjogában történt változásról várhatóan már a jövő hónaptól interneten is bejelentést tehet a régi tulajdonos, illetve a jármű forgalomból történő ideiglenes kivonását, annak meghosszabbítását, illetve az ismételt forgalomba helyezését is el lehet majd intézni a számítógépen. Illeték vagy díj fizetését is lehetővé teszik interneten keresztül, banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel.
Az önkormányzatnál az okmányirodai feladatok közül csak az anyakönyvi ügyek maradtak, ezeket továbbra is az Úri utca 58. szám alatt lehet intézni.

Fontos változás, hogy idén január 1-jétől a gyermekvédelmi és gyámügyek döntő többsége, valamint a szociális ügyek egy része első fokon a kerületi hivatalok feladatkörébe került.
A gyermekvédelmi és gyámügyeket a kerületi gyámhivatalok, mint Budapest Főváros Kormányhivatala kerületi hivatalainak szakigazgatási szervei intézik. A kerületi gyámhivatalok a korábbi polgármesteri hivatalokban működő gyámhivatalok bázisán jöttek létre, de kiegészülve a jegyzői gyermekvédelmi feladatokkal. Ide kerültek a korábban is a gyámhivatalok feladatkörébe tartozó ügyek - csak hogy a legfontosabbakat említsük: nevelésbe vétel, kapcsolattartás, gyámság, gondnokság, kiskorúak, gondnokoltak vagyoni ügyeinek intézése, családi jogállás rendezése, utógondozói ellátás, otthonteremtési támogatás, gyermektartásdíj megelőlegezése -; továbbá a korábban jegyzői hatáskörbe tartozó védelembe vétel és ideiglenes hatályú elhelyezés, családi pótlék természetbeni nyújtása és iskoláztatási támogatás szüneteltetése.

Az örökbefogadási ügyek intézése Budapesten az V. kerületi hivatal gyámhivatalának hatáskörébe tartoznak januártól, az örökbefogadásra jelentkező személyek alkalmasságának megállapítása és a titkos örökbefogadáshoz hozzájáruló szülői nyilatkozat felvételét kivéve, melyek továbbra is valamennyi gyámhivatalban intézhetők lesznek.
Maradt a kerületi jegyzőknél a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, az óvodáztatási támogatás, valamint a környezettanulmányok készítése.

A jegyzőktől átkerülő szociális ügyek intézése a kerületi hivatal szervezetén belül történik. A kerületi hivatalokhoz tartozik januártól a szociális pénzbeli ellátások közül az időskorúak járadéka, valamint az alanyi jogú és az emelt összegű ápolási díj intézése, és a már megállapított ellátások folyósítása. Továbbá a szociális természetben nyújtható ellátások közül az alanyi és normatív közgyógyellátás és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása tartozik a kerületi hivatalokhoz.
Az előbbi felsorolásban nem szereplő szociális ellátások továbbra is a jegyzőnél vagy önkormányzati hatáskörben maradnak, ezeket az ügyeket továbbra is az önkormányzatok hivatalaiban lehet intézni. A jegyzők hatáskörében maradó ellátások például az aktív korúak ellátása, ezen belül a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély, az önkormányzat rendeletében megállapított méltányos közgyógyellátás, lakásfenntartási támogatás, stb. Önkormányzati hatáskörben marad többek között az ápolási díj igénylés, a köztemetéssel és az átmeneti segéllyel kapcsolatos ügyintézés.