keresés:  

Adózási határidők szeptemberben

2017. szeptember 15-ig kell befizetni az építményadó, a telekadó és a gépjárműadó II. féléves összegét. Az elmúlt évektől eltérően a napokban postázzuk magánszemély adózóink részére az aktuális adóegyenlegüket és a későbbi befizetéshez szükséges postai sárga csekket is. Erre azért van szükség, mert a pénzmosás elleni törvény előírásainak megfelelően a sárga csekkek adattartalma megváltozott és nem szeretnénk, ha adózóink a postán nem tudnák feladni az adó összegét, illetve azt a kellemetlenséget is el szeretnénk kerülni, hogy a csekkek feladásakor önmagukat személyi azonosító igazolványaikkal kellene azonosítani. Az új csekkeken egy nagy M betű is meg fog jelenni, mely a beazonosítás alóli mentességet jelzi majd a postai dolgozók felé. Jogi személy adózóinknak sárga csekket nem küldünk, ugyanis ők az adózás rendjéről szóló törvény előírásai szerint kizárólag banki utalással intézhetik az adó befizetését.

Hivatalunk új, nyomdai színvonalú küldemény-előállításának köszönhetően idén a határozatok és az egyenlegközlők már egy QR-kódot is tartalmaznak, mely alapján az Adóügyi Csoport legfontosabb tájékoztatóit és elérhetőségeit is megadjuk az elektronikus módot előnyben részesítő adózóinknak. A QR kód a www.budavar.eado.hu oldalra vezeti ügyfeleinket, ahol a befizetéseiket akár online is intézhetik. A sárga csekkek is tartalmaznak egy hasonló kódot, ezzel lehetővé válik az összes digitális díjfizetési lehetőség, beleértve a csekk-automatát is, vagy akár a mobiltelefonos alkalmazásként ismert iCsekk nevű programot, elkerülve a postai sorban állást. Az e-adó oldalon az adózók az Ügyfélkapu-adataikkal tudják regisztrálni magukat, és egy gyors viszontazonosítás után elektronikus meghatalmazást tehetnek. A meghatalmazás szólhat saját maga, vagy más adóügyeibe való betekintésre. Fontos, hogy mindenki, legalább saját magának töltsön ki meghatalmazást, mert annak hiányában később, az adóegyenlegük lekérdezésére nem lesz lehetőség. (Furcsán hangozhat, hogy valaki a saját nevére szóló meghatalmazást nyújt be, de erre programozás-technikai okok miatt van szükség, így tudják ugyanis a felületen regisztrált adózót beazonosítani és a hozzá tartozó adófolyószámla adatait hozzárendelni.)
Az „Elektronikus számlaegyenleg" menüben az adózók napi 24 órában ellenőrizhetik adóegyenlegüket, a befizetéseik idejét, a törlésre került adóik könyvelését, egyenlegközlőt kérhetnek és elektronikus úton, bankkártyával be is fizethetik adójukat. A sok adózási határidő megjegyzésére az „Adózási naptár" menü szintén nagy segítséget nyújt: az egyes adófizetési kötelezettségekhez tartozó sorok végén kipipálják a mezőket, és a megjelölt határidő előtt a rendszer „lejáró adófizetési határidő" címmel értesítést küld az adózó e-mail fiókjába. Így elkerülhető a késedelmes bevallás, vagy a késedelmes befizetés, amely késedelmi pótlékot eredményezhet. (A pótlékszámítás a jegybanki alapkamathoz kötődik, amelynek pontos mértékéről a „Pótlékszámítás" menüben kap tájékoztatót és kalkulátort az érdeklődő.)
A befizetéseket rendszerét is ügyfélbaráttá tette az önkormányzat. Az ügyfelek akár a hagyományos „sárga csekken", vagy átutalással, banki befizetéssel, az önkormányzati ügyfélszolgálatokon bankkártyával, valamint online és csoportos beszedési megbízással is fizethetik a helyi adót.
Szeptember 15-ig kell befizetni a gépjárműadó második féléves összegét is. A korábbi évekhez hasonlóan azon adózóink is kötelezettek az egész éves gépjárműadó megfizetésére, akik a gépjárművüket év közben értékesítették. Ez esetben az adó megfizetése alól csak abban az esetben lehet felmentést szerezni, ha az új tulajdonos a gépjárművet a forgalomból kivonta. Ennek tényéről és az időarányos adó összegéről az Adóügyi Csoport külön határozatban értesíti adózóinkat.
Ugyancsak szeptember 15-ig kell befizetni az építményadó második féléves összegét. A kerületben az építményadó 1 558 Ft/m2/év, amely a jelenlegi törvényi adómaximum alatt van és 2017-ben sem emelte meg az önkormányzat az adó mértékét. A szabályozás több kedvezményt is érvényesít: így építményadót a magánszemélyeknek csak azon ingatlanok után kell fizetniük, amelyek vagy nem lakóingatlanok, vagy olyan, magánszemélyek tulajdonában álló lakóingatlanok, amelyekben nem pusztán laknak, hanem valamiféle üzleti jellegű tevékenység is zajlik bennük. Ha például egy kft székhelye egy lakásingatlan, úgy az ingatlan tulajdonosa adófizetésre kötelezett, ahogy az egyéni vállalkozó is, ha a vállalkozása székhelye ott található. Építményadó alanyává válik az a személy is, aki idegenforgalmi szálláshelyet biztosít, vagy az ingatlant bérleti szerződéssel albérletbe adja ki, hiszen az ingatlan üzletszerű hasznosításával bevételre tesz szert. Az önkormányzat azonban figyelembe veszi azt a „kényszert" is, hogy a vállalkozók nagy része az ügyvezetésre jogosult személy lakóingatlanába kényszerül a vállalkozás székhelyét bejelenteni, ezért ez esetben 75 %-os adókedvezményt biztosít, ha az adózó bizonyítani tudja, hogy az ingatlant valóban életvitelszerűen használja.
A garázs megadóztatásának esetében is kedvezményt biztosít az itt élőknek az önkormányzat. Az a magánszemély, akinek garázsa van és abban a saját, vagy a közeli hozzátartozójának a gépjárművét tárolja, 18 m2 alapterületig 60 százalékos adókedvezményt kap. Ugyanakkor a kedvezmény nem érvényesíthető, ha valaki bérbe adja a garázsát vagy beállóját. Végül még egy, a kerület idegenforgalma szempontjából is kiemelt jelentőségű kedvezmény is szerepel az építményadó rendeletben: azon nem lakás céljára szolgáló építmények után, amelyekben legalább két évre visszamenőleg - a művészekkel kötött együttműködési megállapodás alapján- kortárs képzőművészeti alkotásokat forgalmaznak, az adókedvezmény mértéke 90 százalékos.
A nem magánszemélyek tulajdonában álló ingatlanokra ezen kedvezmények egyike sem vonatkozik, azaz a nem magánszemélyek tulajdonában lévő épület, épületrész minden esetben adóköteles. Társasházak esetében akkor keletkezik adókötelezettség, ha a közös tulajdonban lévő ingatlanokat nem arra a célra használják, amire a társasházi alapító okirat rendeli.
Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezettek esetében továbbra is a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell az adót bevallani és megfizetni. Adózóink kizárólag elektronikus úton teljesíthetik ezen kötelezettségüket, más megoldás nem biztosítható. Az adó késedelmes bevallása mulasztási bírságot vonhat maga után, melynek mértéke magánszemélyek esetében 200 000,- Ft-ig, jogi személyek esetében akár 500 000,- Ft-ig terjedhet. Mivel ebben az évben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal különös figyelmet fordít az ún. online szálláshely-szolgáltató rendszereket használó személyek ellenőrzésére, az önkormányzat felé történő elszámolást is ellenőrzik. Az idegenforgalmi adó speciális helyzetű, hiszen azt nem a szálláshely szolgáltatója termeli ki a saját hasznából, hanem azt a szállásdíjjal együtt a vendégeitől szedi be és ezt fizeti be az önkormányzat részére.
További információ:
Adóügyi Csoport
Ügyintézés: ügyfélfogadási időben (hétfő: 14-18 h, szerda: 8-16:30 h, péntek: 8-12 h) az Ügyfélszolgálati Irodán
Telefon: +36-1-458-3026
E-mail ado@budavar.hu