keresés:  

Naphegy utca felújjítása

A Naphegy utca út- és járda-felújítási, járdaépítési munkái Húsvét után, 2017. április 19-én kezdődnek el a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat beruházásában. A kivitelezés várható teljes időtartama 90 nap.

A beruházás keretében megvalósul a Naphegy utca út-, és mindkét oldali járdafelújítása a Lisznyai utca és az Orvos utca között. A beruházást megelőzően befejeződik a területen jelenleg zajló ELMŰ hálózat felújítás, melyet az elektromos hálózat felújítás kivitelezőjével a Polgármesteri Hivatal munkatársai részletesen leegyeztettek a beruházások megindulása előtt. A hálózat felújítás után a kivitelező olyan mértékben állítja helyre a járdákat, hogy a gyalogos közlekedést, az épületek bejáratainak megközelítését, és a garázsok, autóbejárók használatát ne akadályozza. A Naphegy utca páros oldalán a járda és parkolósáv felújítása, valamint az útpálya felújítása úgy történik meg, hogy a jelenlegi parkolási renden, és a parkoló helyek számán, valamint a gyalogos közlekedésen, illetve az épületek megközelíthetőségének kialakult rendjén nem változtat majd. A utca páratlan oldalán a járda burkolatfelújítása oly módon valósul meg, hogy az útpálya lesüllyesztésével emelt szegély készül, mely az autók járdára parkolását ezen az oldalon továbbra is megakadályozza, és a jelenleg elhelyezett parkolásgátló oszlopok eltávolításával viszont a gyalogos közlekedés, és a gépjárműből történő kiszállás válik könnyebbé, azáltal, hogy a járda teljes szélességében szabaddá válik ezen az oldalon. A felújítás a Lisznyai utca torkolatát, és a Naphegy utca teljes burkolatfelújítását jelenti a Naphegy utca 29. számú ingatlan telekhatáráig. A beruházás folyamán az átmenő forgalom, és a parkolás nem biztosított az építkezés területén, de a kivitelező biztosítja az ingatlanokhoz a gépjárművel történő bejutás lehetőségét ideiglenes jelleggel. A beruházás befejezése után tehát visszaáll a korábbi forgalmi és parkolási rend, és az Orvos utcai kereszteződésnél zajló társasház építési beruházás építési forgalma továbbra sem érinti a Naphegy utca e szakaszát, nem rongálja az új útburkolatot.
Tovább menve, a Naphegy utca Orvos utca és Gellérthegy utca közötti szakaszán az Önkormányzat a Tabán felőli oldalon új járdaszakaszt létesít, illetve a Pásztor lépcsőtől a korábban meglévő, rossz állapotú nagykockakő járda aszfaltburkolattal történő felújítását végzi el. Az új, és a felújítandó járdaszakasz a tavalyi évben ugyancsak önkormányzati beruházásban a Krisztina körúttól kezdődően a Kereszt utca mentén a Gellérthegy utcáig megépített aszfaltozott járda folytatásaként biztosítja az akadálymentes gyalogos közlekedést a Krisztina körúttól egészen majd az Orvos utcáig. A megépítendő járda a Főváros tulajdonosi hozzájárulása birtokában, és a Főpolgármesteri Hivatal zöldfelület kezelői hozzájárulásával környezetbarát módon valósul meg, védve a meglévő fák életterét, és speciális gyökérvédelemmel a gyökérzetét, valamint az új járda egy szakaszán a járda hídszerűen lesz kialakítva két értékes faegyed gyökérzetének és életterének védelme érdekében, valamint az érintett területen faegyedek pótlása is megtörténik, és több új fa is kiültetésre kerül a közeljövőben. Az új járdaszakasz a meglévő 45 fokos parkolók mellett a park felőli oldalon halad majd végig, és nem érinti a parkolási rendet a területen.

Naphegy utca új járda Orvos-Gellérthegy utca között_átnézeti rajz

Naphegy utca út- és járdafelújítás Lisznyai-Orvos utca között_átnézeti rajz