keresés:  

Álláspályázatok

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

jogtanácsos

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet I/1. pont I. besorolási osztályban belügyi igazgatási feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal jogi képviselete, képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések, anyagok jogi ellenőrzése, véleményezése, jogszabályfigyelés, jogi tanácsadás, behajtások, kötelezettségvállalások jogi véleményezése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

· Magyar állampolgárság,

· Cselekvőképesség,

· Büntetlen előélet,

· Jogi egyetemi végzettség, jogász szakképzettség;

· Jogi szakvizsga megléte;

· Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

· Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

· közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

· fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 45. § (4) bekezdése szerint

· végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata

· 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány Kttv. 42. § (1) bek. alapján – kiválasztás esetén

· vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat

· nyilatkozat a tekintetben, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők betekinthetnek a pályázati anyagba

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Teodóra jegyző nyújt, a 458-3015 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

· Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XII/1251-1/2015., valamint a munkakör megnevezését: jogtanácsos.

vagy

· Elektronikus úton Petrenkó Edina Helga részére a szemelyugy@budavar.hu E-mail címen keresztül

vagy

· Személyesen: Ügyfélszolgálat, Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A benyújtott pályázatok érvényességének, valamint munkaköri - szakmai alkalmasságnak vizsgálata után a munkáltató csak a pályázatok vizsgálata során kiválasztott pályázókat hívja be személyes meghallgatásra. A pályázat elbírálását követően a döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

· www.budavar.hu – 2015. január 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató csak teljes - minden benyújtandó irat, igazolás megléte - pályázati anyagot tud érvényes pályázatként befogadni. A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezés 6 hónapos próbaidővel történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Igazgatóság, Gazdasági Iroda

könyvelő
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Gazdálkodással kapcsolatos feladatok az 1. sz. melléklet II. fejezet 2. pontja I. vagy II. besorolási osztálya alapján.

Ellátandó feladatok:

Az éves költségvetés számszaki összeállítása; a félévi- és az éves költségvetési beszámolók elkészítése; előirányzatok könyvelése, egyeztetése; az előirányzatok teljesítésének figyelemmel kísérése, egyeztetése; a Képviselő-testületi döntések előkészítése; a költségvetési és zárszámadási rendeletek összeállítása; módosítások előterjesztése; intézményekkel való kapcsolattartás; állami támogatások igénylése, elszámolása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Költségvetés készítése, irányítása, összefogása; Előirányzat módosítások kezelése; Főkönyvi könyvelés felügyelete; Mérlegbeszámolók készítésének összefogása, koordinálása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Budapest Főváros I. kerületi Budavári Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Középfokú képesítés, Pénzügyi - Számviteli vagy közgazdász felsőfokú végzettség előnyt jelent,

- Önkormányzati vagy költségvetési intézményben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

- Professzionális szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

- Kiváló szintű együttműködő képesség, csapatmunka,

- Jó szintű problémafelismerő- és megoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 45. § (4) bekezdése szerint

- végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata

- nyilatkozat büntetlen előéletről - kiválasztás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása a Kttv. 42. § (1) bek.-ben foglaltak alapján

- adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2015. február 08.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Furák Tamás nyújt, a 458-3096 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:


- Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1250 Budapest, Pf.: 35.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XII/könyvelő/2015 , valamint a munkakör megnevezését: könyvelő.

vagy

- Elektronikus úton Petrenkó Edina Helga részére a szemelyugy@budavar.hu E-mail címen keresztül

vagy

- Személyesen: Ügyfélszolgálat, Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok előzetes értékelését követően személyes meghallgatásra kerül sor. Az álláshely betöltéséről a munkáltatói jogkört gyakorló Jegyző dönt. A pályázók írásban kapnak tájékoztatást a pályázatuk elbírálásának eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje:
2015. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.budavar.hu

- 2015. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató csak teljes - minden benyújtandó irat, igazolás megléte - pályázati anyagot tud érvényes pályázatként befogadni. A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezés 6 hónapos próbaidővel történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.


Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Bp. Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda

projekt pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2015. május 31-ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:


Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:


I. sz. melléklet II. fejezet 2. pont I. besorolási osztály - Gazdálkodással kapcsolatok feladatok

Ellátandó feladatok:


- KÖZOP projekt pénzügyi feladatainak ellátása ;

- átutalások kezelése, felügyelete;

- az elszámolhatóság szabályainak nyomon követése és betartatása;

- a kifizetések beilleszthetősége a projektbe;

- a Polgármesteri Hivatal/Önkormányzat képviseletében pénzügyi ellenjegyzés;

- a hivatalon belüli és a projektmenedzsment szervezettel történő kapcsolattartás;

- a Polgármesteri Hivatal/ Önkormányzat képviselete a heti Projekt Előkészítő Bizottsági üléseken;

- projekttel kapcsolatos pénzügyi beszámolók, adatszolgáltatások elkészítése;

- a kifizetési kérelmek összeállításához szükséges adatok, információk, dokumentumok beszerzése, megküldése a projektmenedzsment szervezetnek;

- a pályázattal kapcsolatos képzéseken való részvétel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:


-KÖZOP projekt folyamatokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása (Várbazár)

Jogállás, illetmény és juttatások:


A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) a Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Felsőfokú képesítés,

- hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

- Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

- Gyakorlott szintű MS Windows NT/2000/XP,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Polgármesteri Hivatalnál/Önkormányzatnál hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

- együttműködő képesség

- felelősségtudat

- megbízhatóság

- kommunikációs készség

- problémafelismerő- és megoldó készség

- pontos, precíz munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 45. § (4) bekezdése szerint

- végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány Kttv. 42. § (1) bek. / amennyiben az elbírálás során kiválasztásra kerül, úgy a kinevezés feltétele

- adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik

- motivációs levél

- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2015. február 08.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bőcs Anita nyújt, a 458-3023 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:


- Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XII/pályázat/projektpénzügyi/ , valamint a munkakör megnevezését: projekt pénzügyi ügyintéző.

vagy

- Elektronikus úton Petrenkó Edina Helga részére a szemelyügy@budavar.hu E-mail címen keresztül

vagy

- Személyesen: Ügyfélszolgálat, Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok érvényességének, munkaköri- szakmai alkalmasság vizsgálata. A munkáltató csak a pályázatok vizsgálata során kiválasztott pályázókat hívja be személyes meghallgatásra. 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány által igazolt büntetlen előélettel. (KTTV. 42. § (1) bek.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 15.

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.budavar.hu

- 2015. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató csak teljes - minden benyújtandó irat, igazolás megléte - pályázati anyagot tud érvényes pályázatként befogadni. A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezés próbaidő kikötésével történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet

ügyintéző titkárnő
munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.


A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Titkársági feladatok az I. sz. melléklet 22. pont II. besorolási osztálya alapján
Ellátandó feladatok:
A Polgármester feladataihoz kapcsolódó titkársági, protokoll, szervezési, leírói, koordinációs és nyilvántartói feladatok, valamint e tevékenységekhez fűződő pénzügyi elszámolások, nyilvántartások készítése, vezetése.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Polgármesteri Kabinethez kapcsolódó protokoll, szervezési, leírói, koordinációs és nyilvántartói feladatok, valamint pénzügyi elszámolások készítése.


Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés; közgazdasági szakközépiskolai általános ügyintéző titkár (menedzserasszisztens) szakképesítés; középiskolai végzettség és OKJ szerinti valamely középfokú ügyintézői szintű pénzügyi-számviteli, általános gazdasági és statisztikai, vállalkozási, igazgatási ügyintéző-ügykezelő, irodavezető, nyilvántartási és okmányügyintéző, jogi asszisztens, idegen nyelvi titkár, ügyvitelszervezői és rendszerszervezői szakképesítés

- aktív gépírás tudás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

- ECDL

- Közigazgatásban szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat -, közigazgatási alapvizsga megléte

Elvárt kompetenciák:

- Kiváló szintű szervező és kommunikációs készség,
- elhivatottság és precizitás.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 45. § (4) bekezdése szerint
- végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata
- 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány által igazolt büntetlen előélet - kiválasztás esetén (Kttv. 42. § (1) bek.)
- adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Polecskó Judit titkárságvezető nyújt, a 458-3013 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XII/1252-1/2015., valamint a munkakör megnevezését: ügyintéző titkárnő.
vagy
- Elektronikus úton Petrenkó Edina Helga részére a szemelyügy@budavar.hu E-mail címen keresztül
vagy
- Személyesen: Ügyfélszolgálat, Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatok érvényességének, valamint munkaköri - szakmai alkalmasságnak vizsgálata. A munkáltató csak a pályázatok vizsgálata során kiválasztott pályázókat hívja be személyes meghallgatásra. A pályázat elbírálását követően a döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- www.budavar.hu - 2015. január 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató csak teljes - minden benyújtandó irat, igazolás megléte - pályázati anyagot tud érvényes pályázatként befogadni. A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezés 6 hónapos próbaidővel történik.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda

kereskedelmi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű - 2016. október 07-ig tartó - közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet I/1. pontja belügyi igazgatási feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ipari és kereskedelmi igazgatási feladatok ellátása (beleértve a telep-engedélyezéseket/bejelentéseket, szálláshely üzemeltetési engedélyeket, zenés, táncos engedélyeket is, vásárok, piacok, bevásárlóközpontok engedélyezését) hatósági ellenőrzések végzése, nyilvántartó programok naprakész kezelése, közérdekű, közérdekből nyilvános adatok, ügyleírások frissítése az érintett terület kapcsán.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók (felsőfokú illetménypótlék 30%).

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• jogász szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervező, igazságügyi ügyintéző vagy rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és legalább középfokú számítástechnikai szakképesítés,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-jogi szakvizsga

-önálló munkavégzésre való képesség, terhelhetőség, jó kommunikációs és problémamegoldó készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 45. § (4) bekezdése szerint

-végzettséget, szakképzettséget, szakmai tapasztalatot igazoló okiratok fénymásolata

-büntetlen előéletről nyilatkozat - a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány megléte - Kttv. 42. § (1) bek.

-vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat

-nyilatkozat a tekintetben, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők betekinthetnek a pályázati anyagba

-motivációs levél, amelyben a szakmai tapasztalat is részletesen bemutatásra kerül

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően, azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Botár Ildikó Tünde (Igazgatási Iroda vezetője) nyújt, a 458-3021 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XII/2046-1/2015., valamint a munkakör megnevezését: kereskedelmi ügyintéző.


vagy


-Elektronikus úton Dr. Botár Ildikó Tünde részére az igazgatas@budavar.hu e-mail címen keresztül

vagy

-Személyesen: Ügyfélszolgálat, Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok érvényességének, valamint munkaköri - szakmai alkalmasságnak vizsgálata után a munkáltató csak a kiválasztott pályázókat hívja be személyes meghallgatásra. A pályázat elbírálását követően a döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.budavar.hu

- 2015. január 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató csak teljes - minden benyújtandó irat, igazolás megléte - pályázati anyagot tud érvényes pályázatként befogadni. A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezés 6 hónapos próbaidővel történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Referatúra

belső monitoring kontroller

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Belső ellenőrzési feladatok az 1. melléklet II. fejezet 2. pontjának I. besorolási osztálya alapján.

Ellátandó feladatok:

- a belső ellenőrzési terven kívüli, a jegyző által elrendelt pénzügyi ellenőrzések elvégzése

- a belső kontrollinggal kapcsolatos szabályzatokban rögzítettek gyakorlati megvalósulásának ellenőrzése

- pénzügyi nyilvántartások, analitikák ellenőrzése, hiány esetén elkészítése

- meglévő szabályzatok aktualizálása a hatályos jogszabályok figyelembe vétele mellett

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A működés és gazdálkodás során a tevékenységek szabályszerű, gazdaságos, hatékony, eredményes végrehajtásának elősegítése; az elszámolási kötelezettségek teljesítése; az erőforrások megvédése a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használattól.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-Magyar állampolgárság,

-Cselekvőképesség,

-Büntetlen előélet,

-Felsőfokú képesítés, Pénzügyi - Számviteli, vagy közgazdász végzettség,

-hasonló szakterületen, munkakörben szerzett - legalább 1 - 3 közötti szakmai tapasztalat,

-Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

-költségvetési szervek és gazdasági társaságok számvitelének ismerete,

-elhivatottság és precizitás,

-elemzőkészség,

-megbízhatóság,

-problémafelismerő- és megoldó készség,

-együttműködő képesség,

-felelősségtudat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 45. § (4) bekezdése szerint

-végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata

-adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik

-nyilatkozat büntetlen előéletről - kinevezés esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása

-vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat

-motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nagy Teodóra jegyző nyújt, a 458-3015 -ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XII/1253-1/2015., valamint a munkakör megnevezését: belső monitoring kontroller

vagy

-Elektronikus úton Petrenkó Edina Helga részére a szemelyugy@budavar.hu E-mail címen keresztül

vagy

-Személyesen: Ügyfélszolgálat, Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok érvényességének, munkaköri- szakmai alkalmasság vizsgálata. A munkáltató csak a pályázatok vizsgálata során kiválasztott pályázókat hívja be személyes meghallgatásra. A pályázat elbírálását követően a döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-www.budavar.hu

- 2015. január 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató csak teljes - minden benyújtandó irat, igazolás megléte - pályázati anyagot tud érvényes pályázatként befogadni. A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezés 6 hónapos próbaidővel történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.