keresés:  

Álláspályázatok

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

igazgatási ügyintéző
munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 14. pontja I. besorolás - hatósági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ipar és kereskedelmi igazgatási feladatok ellátása (az üzletek és kereskedők nyilvántartásával, üzletek éjszakai nyitva tartásának engedélyezésével kapcsolatos feladatokon túl, beleértve a telep engedélyezéseket/bejelentéseket, alkalmi rendezvényeket, zenés, táncos engedélyeket is, valamint vásárok/piacok engedélyezését) hatósági ellenőrzések végzése, nyilvántartó programok naprakész kezelése, statisztikai és egyéb adatszolgáltatások teljesítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (illetménykiegészítés 40%) és a Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 > Magyar állampolgárság,
 > Cselekvőképesség,
 > Büntetlen előélet,
 > Főiskola,
 > Közigazgatásban azonos munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 > Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 > Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
 > Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 > Egyetem,
 > Közigazgatásban azonos munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 > DMSOne Ultimate iktatórendszer ismerete,
 > Govcenter ipari és kereskedelmi nyilvántartó program ismerete,
 > jogi végzettség,
 > Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:
 > Kiváló szintű önálló, felelősségteljes munkavégzés,
 > Jó szintű terhelhetőség,
 > Kiváló szintű kommunikációs készség,
 > Kiváló szintű probléma megoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 > Fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 45. § (4) bekezdése szerint, motivációs levél (amelyben a szakmai tapasztalat is részletesen bemutatásra kerül), az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolatai.
 > Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be.
 > Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat.
 > Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a BDV/1351-19/2016 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.
 > Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 16.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok előzetes értékelését követően személyes meghallgatásra kerül sor az Irodavezető, majd a Jegyző jelenlétében. Az álláshely betöltéséről a munkáltatói jogkört gyakorló Jegyző dönt. A nyertes pályázó írásban kap tájékoztatást pályázata elbírálásának eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató csak teljes - minden benyújtandó irat, igazolás megléte - pályázati anyagot tud érvényes pályázatként befogadni. A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezés 6 hónapos próbaidővel történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.Budapest Főváros 1. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Budapest Főváros 1. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Iroda

Közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1011 Budapest, Iskola utca 10.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (Ill. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 30. pontja

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közterület-felügyelői egyenruhában gyalogos és gépkocsizó járőrszolgálat ellátása a következők szerint-a közterületek jogszerű használatának, az engedélyhez, illetve az útkezelő hozzájárulásokhoz kötött tevékenységek ellenőrzése, -a közterület rendjére és a tisztaságára vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése és szankcionálása, -a köztisztaságról és az avarégetésről szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának ellenőrzése, -a közrend és a közbiztonság, valamint a közterület, épített és természeti környezet védelmében való intézkedés, -az állat egészségügyi és ebrendészeti környezet védelmében való közreműködés, -behajtási engedélyek ellenőrzése, közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolíttatásával összefüggő intézkedések

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

® Magyar állampolgárság,
® Cselekvőképesség,
® Büntetlen előélet,
® Középiskola/gimnázium, közterület-felügyelői vizsga,
® azonos területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
® B kategóriás jogosítvány,
® Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
® Főiskola, államigazgatási területen szerezett,
® azonos területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

® Jó szintű kommunikációs készség,
® Kiváló szintű probléma felismerő, és -megoldó készség,
® Kiváló szintű elhivatottság, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 ®szakmai fényképes önéletrajz,motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolatai.
 ® nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be
 ® a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 ®kérjük, hogy az e-mail tárgyában feltüntetni a BDV/1351-22/2016 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését: közterület­ felügyelő

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benke Tímea nyújt, a 458-3060-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
® Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 21.