keresés:  

Álláspályázatok

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal           

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal 

városüzemeltetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 , Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 32. pontja szerinti Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az irodavezetővel együttműködik a költségvetésben jóváhagyott feladatok végrehajtásában. Elkészíti a szakági bizottsági, képviselő-testületi előterjesztéseket, az Irodát érintő jelentéseket, adatszolgáltatásokat. Részt vesz a Városüzemeltetési Irodát érintő eljárások előkészítésében, a műszaki feladatok meghatározásában. A beruházásokhoz szükséges beszerzések koordinálása és végrehajtása. Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok (építészeti, mélyépítési) felújítási, karbantartási munkáinak felügyelete.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Mérnöki létesítmények (támfalak, várfalak, lépcsők, tereplépcsők, rézsűk, ciszternák, romterületek, művészi alkotások) fenntartási munkáit végzi. Budavári üregrendszer telepítési és önkormányzati koordinátora. Városüzemeltetési feladatokkal összefüggő lakossági észrevételek fogadása, intézése, megválaszolása. Gondoskodik a Városüzemeltetési Irodavezető által meghatározott közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatok szakszerű ellátásáról (műszaki dokumentációhoz szükséges adatok szolgáltatása). Részt vesz az Önkormányzat tulajdonában lévő lakóházak felújítási programjaiban.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.           

Pályázati feltételek:

>Magyar állampolgárság,

>Cselekvőképesség,

>Büntetlen előélet,

>Főiskola, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,

>Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

>Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

>Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

>Egyetem,

>Helyi önkormányzatoknál azonos munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

>Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

>Kiváló szintű probléma felismerő, -elemző és -megoldó készség,

>Kiváló szintű megbízhatóság, pontosság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

>Fényképes szakmai önéletrajz(amelyben a szakmai tapasztalat is részletesen bemutatásra kerül), motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolatai.

  >Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be.

  >A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

  >Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a BDV/1351-9/2016 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését: városüzemeltetési ügyintéző.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

>Elektronikus úton Koós Andrea részére a szemelyugy@budavar.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek, nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik el pályázatukat. A pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes beszélgetést folytatunk, a kiválasztott pályázót írásban, elektronikus úton értesítjük az eredményről. A kiíró jogosult a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.budavar.hu/ honlapon szerezhet.