keresés:  

Álláspályázatok

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

közterület-hasznosítási ügyintéző
munkakör betöltésére.A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú mellékletének 20 pontja alapján
Ellátandó feladatok:
Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek általános használattól eltérő egyéni, vagy közösségi célra történő használata engedélyezési eljárásának előkészítése lebonyolítása. Az önkormányzat rendelete alapján a közterület használati díjak teljesítésének figyelemmel kísérése. Kapcsolattartás az ügyfelekkel, bizottsági, testületi anyagok előkészítése.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
8411 Általános közigazgatás, 6820 Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 > Magyar állampolgárság,
 > Cselekvőképesség,
 > Büntetlen előélet,
 > Főiskola,
 > Helyi Önkormányzatoknál hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 > Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 > Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
 > Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 > Egyetem,
 > Helyi Önkormányzatoknál hasonló munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 > Közigazgatási alap - és/ vagy szakvizsga
 > B kategóriás jogosítvány
Előnyt jelentő kompetenciák:
 > Kiváló szintű Kiváló szinttű kommunikációs készség
 > Kiváló szintű probléma felismerő, -elemző és megoldó készség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
> fényképes szakmai önéletrajz ( a 45/2012. (III.20) Korm rendelet 1. számú melléklete szerint )
> iskolai végzettséget , szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okirat másolata
 > erkölcsi bizonyítvány ( 3 hónapnál nem régebbi )
 > nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott önéletrajzban és mellékleteiben foglalt személyes adatainak kezeléséhez - a pályázati eljárással összefüggésben- hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 18. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 8.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton Koós Andrea részére a szemelyugy@budavar.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 15.

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

jogi referens
munkakör betöltésére.A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1014 , Kapisztrán tér 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet ,22. pontja alapján
Ellátandó feladatok:
Általános jogi - és egyéb önkormányzati feladatok
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos általános jogi feladatok ellátása, közigazgatási határozatok végrehajtása, fizetési meghagyásos illetve hatósági, bírósági eljárásaiban a képviselet ellátása, közérdekű adatigénylések, civil szervezetekkel kapcsolatos jogi feladatok.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
>Magyar állampolgárság,
>Cselekvőképesség,
> Büntetlen előélet,
> Egyetem, jogi szakképesítés,
> Helyi Önkormányzatoknál hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
> Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
> Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
> Jogi szakvizsga,
> Helyi Önkormányzatoknál hasonló munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
Elvárt kompetenciák:
 > Kiváló szintű probléma felismerő, -elemző és megoldó készség,,
 > Kiváló szinttű kommunikációs készség,
 > Jó szintű terhelhetőség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 > fényképes szakmai önéletrajz ( a 45/2012. (III.20) Korm rendelet 1. számú melléklete szerint )
 > iskolai végzettséget , szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okirat másolata
 > erkölcsi bizonyítvány ( 3 hónapnál nem régebbi )
 > nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott önéletrajzban és mellékleteiben foglalt személyes adatainak kezeléséhez - a pályázati eljárással összefüggésben- hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 17.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton Koós Andrea részére a szemelyugy@budavar.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 24.

Közhasznú nonprofit Kft.

ügyvezető

álláshelyének betöltésére


Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat képviselő-testülete – mint a Kft. egyszemélyes tulajdonosa – pályázatot hirdet a Kft. ügyvezető álláshelyének betöltésére

A pályázatot meghirdető, munkáltató:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A meghirdetett munkahely és beosztás:

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

ügyvezetői megbízás

A megbízás időtartama:

határozott idő, legfeljebb 5 év

Jogállás:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22.§-a, 3:112.§-a, 3:115.§-a valamint a Ptk. 6:272-6:280.§

Bérezés/juttatások:

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat képviselő-testülete által a 131/2007. (VI.28.) Kt. határozattal elfogadott, és a 112/2008. (V.28.) Kt. határozattal kiegészített javadalmazási szabályzat alapján, ami a minimál munkabér ötszörösét nem haladhatja meg.

A Kft. főbb tevékenységi körei:

 • zöldterület kezelés
 • építmény üzemeltetése
 • karbantartási és felújítási munkák előkészítése, bonyolítása
 • gyorsszolgálat, hibaelhárítás megszervezése

Az ügyvezető feladata: Budapest Főváros I. Kerület Önkormányzat tulajdonában lévő játszóterek, sportpályák (építészeti, épületgépészeti, parkosítási, játszóelemek javítási, felülvizsgálati) felújítási, karbantartási munkáinak a felügyelete.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • felsőfokú végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 2 éves vezetői gyakorlat
 • vagyonkezelői területen szerzett tapasztalat
 • hasonló feladat és munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképpel ellátott önéletrajz
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
 • a pályázónak a társaság működtetésére vonatkozó szakma elképzeléseit és vezetési programot
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a képviselő-testületi ülés keretében kívánja –e a zárt üléstartását
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat a Ptk. 3:115.§-ában előírt összeférhetetlenségi feltételekről
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2016. július 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benke Tímea személyügyi ügyintéző nyújt, a 06-1-458-3060-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármestere címére történő megküldésével (1250 Budapest, Pf,: 35.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Egyszemélyes közhasznú nonprofit kft ügyvezetői állás pályázat

A pályázat elbírálásának határideje:

legkésőbb 2016. június 23.

I. kerületi Házgondnoksági Kft.

ügyvezető

álláshelyének betöltésére


Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat képviselő-testülete – mint a Kft. egyszemélyes tulajdonosa – pályázatot hirdet a Kft. ügyvezető álláshelyének betöltésére

A pályázatot meghirdető, munkáltató:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A meghirdetett munkahely és beosztás:

I. kerületi Házgondnoksági Kft. ügyvezetője

1012 Budapest, Pálya utca 7.

A megbízás időtartama:

határozott idő, legfeljebb 5 év

Jogállás:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22.§-a, 3:112.§-a, 3:115.§-a valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszony

Bérezés/juttatások:

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat képviselő-testülete által a 131/2007. (VI.28.) Kt. határozattal elfogadott, és a 112/2008. (V.28.) Kt. határozattal kiegészített javadalmazási szabályzat alapján, ami a minimál munkabér ötszörösét nem haladhatja meg.

A Kft. főbb tevékenységi körei:

 • társasházak közös képviselete

 • társasházak könyvvezetése

 • karbantartási és felújítási munkák előkészítése, bonyolítása

 • üzemfenntartás (takarítás, közüzemi szolgáltatásokkal, központi berendezésekkel kapcsolatos tevékenység) szervezése, bonyolítása

 • gyorsszolgálat, hibaelhárítás megszervezése

Az ügyvezető feladata: a I. kerületi Házgondnoksági Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása

 • Feladatai különösen:

 • a társaság hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, a Szervezeti és Működési Szabályzatnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony működtetése,

 • a társaság képviselete hatóságok előtt valamint harmadik személyekkel szemben,

 • a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság

 • büntetlen előélet

 • cselekvőképesség

 • felsőfokú végzettség

 • legalább 2 éves vezetői gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • cégvezetési tapasztalat

 • vagyonkezelői területen szerzett tapasztalat

 • hasonló feladat és munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

 • helyismeret

Elvárt kompetenciák:

 • - kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő készség,

 • - pontos, precíz munkavégzés,

 • - szakmai elkötelezettség,

 • - nagyfokú munkabírás,

 • - kiváló szintű együttműködési képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképpel ellátott önéletrajz

 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

 • a pályázónak a társaság működtetésére vonatkozó szakma elképzeléseit és vezetési programot

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a képviselő-testületi ülés keretében kívánja –e a zárt üléstartását

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

 • nyilatkozat a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 23. §-ában előírt összeférhetetlenségi feltételekről

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2016. július 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benke Tímea személyügyi ügyintéző nyújt, a 06-1-458-3060-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármestere címére történő megküldésével (1250 Budapest, Pf,: 35.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „I. kerületi Házgondnoksági Kft. ügyvezető”

A pályázat elbírálásának határideje:

legkésőbb 2016. június 23.