keresés:  

Álláspályázatok


Budapest Főváros 1. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Budapest Főváros 1. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Iroda

Közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1011 Budapest, Iskola utca 10.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (Ill. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 30. pontja

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közterület-felügyelői egyenruhában gyalogos és gépkocsizó járőrszolgálat ellátása a következők szerint-a közterületek jogszerű használatának, az engedélyhez, illetve az útkezelő hozzájárulásokhoz kötött tevékenységek ellenőrzése, -a közterület rendjére és a tisztaságára vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése és szankcionálása, -a köztisztaságról és az avarégetésről szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának ellenőrzése, -a közrend és a közbiztonság, valamint a közterület, épített és természeti környezet védelmében való intézkedés, -az állat egészségügyi és ebrendészeti környezet védelmében való közreműködés, -behajtási engedélyek ellenőrzése, közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolíttatásával összefüggő intézkedések

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

® Magyar állampolgárság,
® Cselekvőképesség,
® Büntetlen előélet,
® Középiskola/gimnázium, közterület-felügyelői vizsga,
® azonos területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
® B kategóriás jogosítvány,
® Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
® Főiskola, államigazgatási területen szerezett,
® azonos területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

® Jó szintű kommunikációs készség,
® Kiváló szintű probléma felismerő, és -megoldó készség,
® Kiváló szintű elhivatottság, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 ®szakmai fényképes önéletrajz,motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolatai.
 ® nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be
 ® a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 ®kérjük, hogy az e-mail tárgyában feltüntetni a BDV/1351-22/2016 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését: közterület­ felügyelő

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benke Tímea nyújt, a 458-3060-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
® Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

Budapest Főváros 1.ker. Budavári Önkormányzat

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Turisztikai és rendezvényi referens

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (Ill. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. mellékletének 11/29. pontja alapján Ellátandó feladatok:
turisztikai és rendezvényi referens

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Önkormányzat mint turisztikai szereplő feladatainak ellátása, érdekképviselet, valamint kapcsolattartás a turizmus egyéb szereplőivel. Az Önkormányzat turisztikai koncepciójában foglal célkitűzések megvalósításához szükséges akciótervek kitoldozása, megvalósítása. Hirdetőtáblák felületeinek értékesítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, felsőoktatásban szerzett bölcsészettudományi, társadalomtudományi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, andragógus, művelődésszervező szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és andragógus, művelődésszervező felsőfokú szakképesítés.,
• Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
• Azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Egyetem,
• Azonos területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű kommunikációs készség,
• Kiváló szintű probléma felismerő, és megoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai fényképes önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata
• nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén erkölcsi bizonyítványt szerez be
• a pályázó nyilaktozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzárjárul
• kérjük az email tárgyában feltüntetni szíveskedjen a BDV/1351-26/2016 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését: turisztikai és rendezvényi referens

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benke Tímea nyújt, a 458-3060
-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton benke.timea@budavar.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.