keresés:  

Álláspályázatok

Nyitott álláspályázatok listája:
- Beruházási ügyintéző
- Főkönyvelő
- Igazgatási ügyintéző
- Igazgatási ügyintéző és Jogi referens
- Igazgató

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Beruházási Iroda
Beruházási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet 32. pontja szerinti Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:
Az irodavezetővel együttműködik a költségvetésben jóváhagyott feladatok végrehajtásában. Elkészíti a szakági bizottsági, képviselő-testületi előterjesztéseket, az irodát érintő jelentéseket, adatszolgáltatásokat. Részt vesz a Városüzemeltetési és Beruházási Irodát érintő eljárások előkészítésében, a műszaki feladatok meghatározásában. A beruházásokhoz szükséges beszerzések koordinálása és végrehajtása. Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok beruházási, felújítási munkáinak felügyelete.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
beruházási feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Főiskola, felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,
- helyi önkormányzatoknál azonos munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Egyetem,
- helyi önkormányzatoknál azonos munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
- Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga

Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű probléma felismerő, -elemző és -megoldó készség,
- Kiváló szintű megbízhatóság, precizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 45. § (4) bekezdése szerint, motivációs levél (amelyben a szakmai tapasztalat is részletesen bemutatásra kerül), az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolatai.
- Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a BDV/1469-16/2017 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését: beruházási ügyintéző.
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 21.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek, nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik el pályázatukat. A pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes beszélgetést folytatunk, a kiválasztott pályázót írásban, elektronikus úton értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet. Vissza az oldal tetejére a nyitott álláspályázatok listájához

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda
főkönyvelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:
A számviteli terület tevékenységével kapcsolatos szervezési, irányítási és ellenőrzési tevékenység ellátása, havi, negyedéves és éves zárási feladatok elvégzése, közreműködés a könyvvizsgálói és hivatali (pl. ÁSZ, NAV) ellenőrzésekben. Az éves beszámoló összeállítása, számviteli szabályzatok aktualizálása. A költségvetés összeállításának felügyelete, a félévi és az éves költségvetési beszámolók elkészítése, előirányzatok könyvelése, egyeztetése, az előirányzatok teljesítésének figyelemmel kísérése, egyeztetése, a Képviselő-testületi döntések előkészítése, a költségvetési és zárszámadási rendeletek összeállítása, módosítások előterjesztése, intézményekkel való kapcsolattartás, állami támogatások igénylése, elszámolása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Főkönyvi könyvelési feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Felsőfokú képesítés, felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,
- Önkormányzati vagy költségvetési intézményben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
- Professzionális szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
- Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Egyetem, egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és pénzügyi, számviteli felsőfokú szakképesítés,
- Önkormányzati vagy költségvetési intézményben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
- Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga

Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű probléma felismerő, -elemző és -megoldó készség,
- Kiváló szintű rendszerszemlélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be.
- fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 45. § (4) bekezdése szerint, motivációs levél (amelyben a szakmai tapasztalat is részletesen bemutatásra kerül), az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolatai.
- Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a BDV/1469-15/2017 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését: főkönyvelő.
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 21.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek, vagy nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik el pályázatukat. A pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes beszélgetést folytatunk, a kiválasztott pályázót írásban, elektronikus úton értesítjük az eredményről. A kiíró jogosult a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet. Vissza az oldal tetejére a nyitott álláspályázatok listájához

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda
Igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
14. pontja alapján: Hatósági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A birtokvédelemmel, szálláshelyekkel és állattartással kapcsolatos igazgatási feladatok ellátása; időszakos feladat: kereskedelmi igazgatási feladatok ellátása. A munkakörhöz tartozik a hatósági ügyek vitelén felül ellenőrzési tervek összeállítása, helyszíni ellenőrzések végzése, nyilvántartások vezetése az érintett igazgatási területeken, adatszolgáltatások teljesítése és panaszok kivizsgálása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Egyetem, jogi szakképesítés,
- Azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű önálló munkavégzésre való képesség,
- Jó szintű terhelhetőség,
- Jó szintű kommunikációs és problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 45. § (4) bekezdése szerint
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány Kttv. 42. § (1) bek
- kérem a pályázaton megjelölni a munkakör megnevezést: Igazgatásügyi ügyintéző, továbbá a BDV/1469-14/2017 iktatószámot feltüntetni
- nyilatkozat a tekintetben, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők betekinthetnek a pályázati anyagba
- motivációs levél, amelyben a szakmai tapasztalat is részletesen bemutatásra kerül
- végzettséget, szakképzettséget, szakmai tapasztalatot igazoló okiratok fénymásolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benke Tímea nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 3.

Vissza az oldal tetejére a nyitott álláspályázatok listájához

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda
Igazgatási ügyintéző és Jogi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2018.12.31 –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
I. sz. melléklet 14/I. pontja hatósági feladatkör és a 22. pontja jogi feladatkör

Ellátandó feladatok:
Ipar és kereskedelmi igazgatási feladatok ellátása (az üzletek és kereskedők nyilvántartásával, üzletek éjszakai nyitva tartásának engedélyezésével kapcsolatos feladatokon túl beleértve a telep engedélyezéseket/bejelentéseket, alkalmi rendezvényeket, zenés, táncos engedélyeket is, valamint vásárok/piacok engedélyezését) hatósági ellenőrzések végzése, nyilvántartó programok naprakész kezelése, statisztikai és egyéb adatszolgáltatások teljesítése, panaszok kivizsgálása. Az Igazgatási iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben a jogi referensi feladatok ellátása, azaz többek között jogi vélemények készítése, esetleges rendelet módosítás vagy előterjesztés előkészítése, felterjesztések előkészítése, bonyolultabb jogértelmezési kérdésekben közreműködés, állásfoglalások kérése felettes szervektől, ügyleírások előkészítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Hatósági és jogi feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Egyetem, jogi,
- Azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- jogi szakvizsga,
- azonos területen - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű önálló munkavégzésre való képesség,
- Jó szintű terhelhetőség,
- Jó szintű kommunikációs és problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 45. § (4) bekezdése szerint
- végzettséget, szakképzettséget, szakmai tapasztalatot igazoló okiratok fénymásolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány Kttv. 42. § (1) bek
- nyilatkozat a tekintetben, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők betekinthetnek a pályázati anyagba
- motivációs levél, amelyben a szakmai tapasztalat is részletesen bemutatásra kerül
- Kérem a pályázaton megjelölni a munkakör megnevezést: Igazgatásügyi ügyintéző és jogi referens, továbbá a BDV/1469-17/2017 iktatószámot feltüntetni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. augusztus 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benke Tímea nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 4.

Vissza az oldal tetejére a nyitott álláspályázatok listájához

Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont
Igazgató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2017.07.01-2019.06.30.-ig szól

A munkavégzés helye:
1016 Budapest, Czakó utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátása. - irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását, - a gazdasági vezetővel együttműködve elkészíti az intézmény éves költségvetését és a fenntartó elé terjeszti, - gondoskodik a költségvetési előirányzatok jogszerű és szabályszerű felhasználásáról, - gondoskodik az intézménybe történő éves felvételek jogszerűségéről, - elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat (pl. SZMSZ, házirend, egyéb szabályzatok), valamint gondoskodik azok betartásáról, - beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé, - gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény dolgozói tekintetében.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola,
- Hasonló területen szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő készség,
- Pontos , precíz munkavégzés,
- Szakmai elkötelezettség,
- Nagyfokú munkabírás,
- Kiváló szintű együttműködő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó szakmai önéletrajza,
- a képesítést igazoló okiratok másolata,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
- közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Judák Barnabásné Dr. Varga - Kovács Emese nyújt, a 458-3028 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat címére történő megküldésével (1250 Budapest, Pf:35.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BDV/1469-13/2017, valamint a munkakör megnevezését: Igazgató. - Személyesen: 1014 Budapest, Ügyfélszolgálat, Kapisztrán tér 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezés 4 hónapos próbaidővel történik. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza az oldal tetejére a nyitott álláspályázatok listájához