keresés:  

Álláspályázatok

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdetBp. I. ker. Budavári Önkormányzat Közterület-felügyeleti és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1016 Budapest, Iskola utca 16.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I. sz mellékelt 13. pont II. besorolási osztályban Közterület-felügyelői feladatkör

Ellátandó feladatok:
A közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet, a közrend, a közbiztonság, az önkormányzati vagyon védelmében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Közterület-felügyelő járőr, illetve kerékbilincselési feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Budapest Főváros I. Kerület Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Középfokú képesítés, OKJ Közterület-felügyelői szakképesítés,
- Önkormányzatnál hasonlómunkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- kerékbilincselésben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Angol, illetve egyéb európai uniós nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- vezetői engedély, vezetési gyakorlat legalább 1-3 év

Elvárt kompetenciák:

- Kiváló szintű Tárgyalási képesség,
- határozott fellépés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 45. § (4) bekezdése szerint
- motivációs levél, amelyben a szakmai tapasztalat is részletesen bemutatásra kerül
- iskolai végzettséget, közterület-felügyelői végzettséget igazoló okirat
- 3 hónapnál nem régebbi (a pályázat benyújtásához számítva) hatósági erkölcsi bizonyítvány, ill. annak megkérésének igazolása
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat
- adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2014. augusztus 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekete Sándorné nyújt, a 458-3083 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Bp. I. ker. Budavári Önkormányzat címére történő megküldésével (1250 Budapest, Pf.: 35. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XII/29732/2014. , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.
vagy
- Elektronikus úton Diganigz Patricia részére a diganigz@budavar.hu E-mail címen keresztül
vagy
- Személyesen: Ügyfélszolgálat, Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató csak a pályázatok vizsgálata során kiválasztott pályázókat hívja be személyes meghallgatásra. A pályázat elbírálását követően a döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.budavar.hu - 2014. július 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató csak teljes - minden benyújtandó irat, igazolás megléte - pályázati anyagot tud érvényes pályázatként befogadni. A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezés 6 hónapos próbaidővel történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-felügyelő és csoportvezető
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1016 Budapest, Iskola utca 16.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
I. fejezet 13. pont Közterület-felügyelői feladatkör I. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:

Közterület-felügyelő járőr, illetve kerékbilincselési feladatok ellátása. Igazgatási és hatósági döntés-előkészítői feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet, a közrend, a közbiztonság, az önkormányzati vagyon védelmében. Szolgálati vezénylés, beosztások koordinálás, igazgatási hatósági tevékenységek ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Budapest I. Kerületi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Felsőfokú képesítés, főiskolai szintű rendészeti felsőoktatásban szerzett szaknyomozó vagy szervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett határrendészeti és védelmi vezetői, illetve azzal egyenértékű szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és a rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképesítés ,
- hasonló szakterületen, munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Egyetem, jogász; okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
- OKJ Közterület-felügyelői vizsga

Előnyt jelentő kompetenciák:
- együttműködő képesség, csapatmunka
- Kiváló szintű Tárgyalási képesség
- határozott fellépés
- elhivatottság és precizitás
- megbízhatóság
- felelősségtudat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 45. § (4) bekezdése szerint
- végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata
- 3 hónapnál nem régebbi (a pályázat benyújtásához számítva) hatósági erkölcsi bizonyítvány, ill. annak megkérésének igazolása
- adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik
- motivációs levél, amelyben a szakmai tapasztalat is részletesen bemutatásra kerül

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekete Sándorné nyújt, a 458-3083 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1250 Budapest, Pf.: 35. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XII/köztercsopvez/20 , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő és csoportvezető.
vagy
- Elektronikus úton Kern Viktória részére a kern.viktoria@budavar.hu E-mail címen keresztül
- Személyesen: Ügyfélszolgálat, Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatok érvényességének, valamint munkaköri - szakmai alkalmasságnak vizsgálata. A munkáltató csak a pályázatok vizsgálata során kiválasztott pályázókat hívja be személyes meghallgatásra. A pályázat elbírálását követően a döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók részére a teljes pályázati dokumentáció visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.budavar.hu - 2014. július 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató csak teljes - minden benyújtandó irat, igazolás megléte - pályázati anyagot tud érvényes pályázatként befogadni. A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezés 6 hónapos próbaidővel történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.