keresés:  

Álláspályázatok


Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal


a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda

Könyvelő

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 19. pontja alapján Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Gazdasági események teljeskörű kezelése. Közreműködés a könyvvizsgálói és hivatali (pl. ÁSZ, NAV) ellenőrzésekben. Az éves költségvetés és beszámoló összeállításában való részvétel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Könyvelési feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,


• Cselekvőképesség,


• Büntetlen előélet,


• Középfokú képesítés,


• azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,


• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• azonos területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,


• mérlegképes könyvelői szakképesítés


• Egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és pénzügyi, számviteli felsőfokú szakképesítés


• Közigazgatási alap- és/ vagy szakvizsga


Előnyt jelentő kompetenciák:

• Kiváló szintű probléma felismerő, -elemző és -megoldó készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• § Fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 45. § (4) bekezdése szerint, motivációs levél (amelyben a szakmai tapasztalat is részletesen bemutatásra kerül), az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolatai.


• Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be.


• § A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.


• Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a BDV/1469-1/2017 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését: Könyvelő.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papp Erzsébet nyújt, a 458-3042 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu E-mail címen keresztül


A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 24.

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
Műszaki Iroda

Vagyonhasznosítási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 , Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 20. pontja alapján gazdasági és üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

Önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás célú helyiségek vonatkozásában bérbeadói nyilatkozatok előkészítése, helyiségbérleti szerződések előkészítése. Az üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításával kapcsolatos pályázatok, versenytárgyalások előkészítése, lebonyolítása. Folyamatos kapcsolattartás az ügyfelekkel, partnerekkel, szakértőkkel, ingatlankezelővel. Adatszolgáltató tevékenység, a megkötött szerződések nyilvántartása, a szerződéskötéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség ellátása. Az üres helyiségek nyilvántartásának vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

8411 Általános közigazgatás 6820 Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Főiskola,

• azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Egyetem,

• azonos területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

• Kiváló szintű szintű kommunikációs készség

• Kiváló szintű szintű problémafelismerő,-elemző és megoldó készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Kérem, hogy a BDV/1469-2/2017 hivatkozási számot és a Vagyonhasznosítási munkakört szíveskedjen feltüntetni. Pályázathoz benyújtandó: motivációs levél, fényképes önéletrajz (a 45/2012. (II.20) Korm. rendelet 1. számú melléklet szerint, iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okirat másolata, erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatainak kezeléséhez-a pál

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szeleczky Szilvia nyújt, a 458-3027 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
Közterület-felügyeleti Iroda

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1011 , Iskola utca 16.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 30. pontja

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közterület-felügyelői egyenruhában gyalogos és gépkocsizó járőrszolgálat ellátása a következők szerint: a közterületek jogszerű használatának, az engedélyhez, illetve az útkezelő hozzájárulásokhoz kötött tevékenységek ellenőrzése; a közterület rendjére és a tisztaságára vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése és szankcionálása. A köztisztaságról és az avarégetésről szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának ellenőrzése. A közrend és a közbiztonság, valamint a közterület, épített és természeti környezet védelmében való intézkedés. Az állat egészségügyi és ebrendészeti környezet védelmében való közreműködés. Behajtási engedélyek ellenőrzése, közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolíttatásával összefüggő intézkedések.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Középiskola/gimnázium, közterület-felügyelői vizsga,

• Azonos munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• B kategóriás jogosítvány,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Főiskola, államigazgatási területen szerzett,

• Azonos munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

• Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű probléma felismerő és megoldó készség,

• Kiváló szintű kommunikációs készség,

• Kiváló szintű elhivatottság, megbízhatóság ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolatai.

• Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be.

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

• Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a BDV/1351-25/2016 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek, vagy nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik el pályázatukat. A pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes beszélgetést folytatunk, a kiválasztott pályázót írásban, elektronikus úton értesítjük az eredményről. A kiíró jogosult a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani.