keresés:  

Álláspályázatok

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

közterület-hasznosítási ügyintéző
munkakör betöltésére.A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú mellékletének 20 pontja alapján
Ellátandó feladatok:
Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek általános használattól eltérő egyéni, vagy közösségi célra történő használata engedélyezési eljárásának előkészítése lebonyolítása. Az önkormányzat rendelete alapján a közterület használati díjak teljesítésének figyelemmel kísérése. Kapcsolattartás az ügyfelekkel, bizottsági, testületi anyagok előkészítése.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
8411 Általános közigazgatás, 6820 Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 > Magyar állampolgárság,
 > Cselekvőképesség,
 > Büntetlen előélet,
 > Főiskola,
 > Helyi Önkormányzatoknál hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 > Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 > Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
 > Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 > Egyetem,
 > Helyi Önkormányzatoknál hasonló munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 > Közigazgatási alap - és/ vagy szakvizsga
 > B kategóriás jogosítvány
Előnyt jelentő kompetenciák:
 > Kiváló szintű Kiváló szinttű kommunikációs készség
 > Kiváló szintű probléma felismerő, -elemző és megoldó készség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
> fényképes szakmai önéletrajz ( a 45/2012. (III.20) Korm rendelet 1. számú melléklete szerint )
> iskolai végzettséget , szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okirat másolata
 > erkölcsi bizonyítvány ( 3 hónapnál nem régebbi )
 > nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott önéletrajzban és mellékleteiben foglalt személyes adatainak kezeléséhez - a pályázati eljárással összefüggésben- hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 18. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 8.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton Koós Andrea részére a szemelyugy@budavar.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 15.


Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda

Igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 , Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 14/I besorolás pontja alapján hatósági feldatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati rendeleten alapuló közösségi együttélés szabályainak megsértésével kapcsolatos eljárások lefolytatása, kisebb részben ipar és kereskedelmi igazgatási feladatok (beleértve zenés, táncos engedélyeket is, vásárok, piacok engedélyezését) nyilvántartó programok naprakész kezelése, kimutatások statisztikák készítése, adatszolgáltatások teljesítése, panaszok kivizsgálása, hatósági ellenőrzése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 > Magyar állampolgárság,

 > Cselekvőképesség,

 > Büntetlen előélet,

 > Főiskola,

 > Közigazgatásban azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 > hatósági ügyek vitelében szerzett gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

 > Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 > Egyetem, jogi egyetemi végzettség,

 > közigazgatásban azonós területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

> Kiváló szintű önálló munkavégzésre való képesség,

 > Jó szintű terhelhetőség,

 > Jó szintű kommunikációs és problémamegoladó készség ,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benke Tímea nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

-fényképes szakmai önéletrajz a 2011. éci CXCIX. tv. 45.§ (4) bekezdése szerint -végzettséget, szakképzettséget, szakmai tapasztalatokat igazoló okiratok másolata -3 hónapnál nem régebbi ererkölcsi bizonyítvány -nyilatkozat a tekintetben, hogy a pályázat elbirálásában résztvevők betekinthetnek a pályázati anyagba -motívációs levél, amelyben a szakmai tapasztalat is részletesen bemutatásra kerül- -kérem feltüntetni a pályázaton: Igazgatási ügyintéző-BDV/1351-18/2016