keresés:  

Álláspályázatok

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Igazgatóság, Gazdasági Iroda könyvelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Gazdálkodással kapcsolatos feladatok az 1. sz. melléklet II. fejezet 2. pontja I. és II. besorolási osztálya alapján.

Ellátandó feladatok:
Az éves költségvetés számszaki összeállítása; a félévi- és az éves költségvetési beszámolók elkészítése; előirányzatok könyvelése, egyeztetése; az előirányzatok teljesítésének figyelemmel kísérése, egyeztetése; a Képviselő-testületi döntések előkészítése; a költségvetési és zárszámadási rendeletek összeállítása; módosítások előterjesztése; intézményekkel való kapcsolattartás; állami támogatások igénylése, elszámolása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Költségvetés készítése, irányítása, összefogása; Előirányzat módosítások kezelése; Főkönyvi könyvelés felügyelete; Mérlegbeszámolók készítésének összefogása, koordinálása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Budapest I. kerületi Budavári Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Középfokú képesítés, Pénzügyi - Számviteli vagy közgazdász felsőfokú végzettség előnyt jelent,
- Önkormányzati vagy költségvetési intézményben szerzett szakmai tapasztalat,
- Professzionális szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű együttműködő képesség, csapatmunka,
- Jó szintű problémafelismerő- és megoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 45. § (4) bekezdése szerint
- végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
- nyilatkozat büntetlen előéletről - kiválasztás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása a Kttv. 42. § (1) bek.-ben foglaltak alapján
- adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Furák Tamás nyújt, a 458-3096 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1250 Budapest, Pf.: 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XII/könyvelő/2014, valamint a munkakör megnevezését: könyvelő.
vagy
- Elektronikus úton Petrenkó Edina Helga részére a szemelyugy@budavar.hu e-mail címen keresztül
vagy
- Személyesen: Ügyfélszolgálat, Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok előzetes értékelését követően személyes meghallgatásra kerül sor. Az álláshely betöltéséről a munkáltatói jogkört gyakorló Jegyző dönt. A pályázók írásban kapnak tájékoztatást a pályázatuk elbírálásának eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató csak teljes - minden benyújtandó irat, igazolás megléte - pályázati anyagot tud érvényes pályázatként befogadni. A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezés 6 hónapos próbaidővel történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.