keresés:  

Álláspályázatok

Nyitott álláspályázatok listája:
- Kontroller
- Közterület felügyelő
- Igazgató (magasabb vezető)
- Könyvelő
- Vagyonhasznosítási ügyintéző

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló"
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Referatúra

Kontroller

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:
A belső ellenőrzési terven kívüli, a jegyző által elrendelt pénzügyi ellenőrzés elvégzése; az operatív belső kontrollrendszerrel kapcsolatos szabályzatokban rögzítettek gyakorlati megvalósulásának ellenőrzése; pénzügyi nyilvántartások, analitikák, beszámolók ellenőrzése és elemzése, hiány esetén elkészítése; meglévő szabályzatok aktualizálása a hatályos jogszabályok figyelembe vétele mellett. Rendszeres és soron kívüli kontrolling jelentések elkészítése, a szervezeti célok megvalósulási folyamatainak nyomon követése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Adatgyűjtés, adatok rendszerezése és vizsgálata, elemzések elvégzése, majd ezek alapján következtetések levonása, meghatározott formában közzététele, az adatok és eredmények megőrzése, annak érdekében, hogy a működés és a gazdálkodás során a tevékenységek szabályszerűek, gazdaságosak, hatékonyak és eredményesek legyenek.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- •Cselekvőképesség,
•- Büntetlen előélet,
- Főiskola, Főiskola, közgazdász, pénzügyi-számviteli végzettség, azonos területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Egyetem, § Egyetem, közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, költségvetési ellenőri, államháztartási felsőfokú szakképesítés, mérlegképes könyvelő szakképesítés,
- •Költségvetési szervnél hasonló munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat.

Előnyt jelentő kompetenciák:
- Kiváló szintű probléma felismerő, -elemző és -megoldó készség
- •Kiváló szintű elhivatottság, megbízhatóság és precizitás
- •Kiváló szintű írásbeli kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolatai.
- •Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be.
•- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
- •Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a BDV/1469-5/2017 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését: kontroller.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benke Tímea nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 10.

Vissza az oldal tetejére a nyitott álláspályázatok listájához

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló"
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Referatúra

Közterület felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1011 Budapest, Iskola utca 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 30. pontja

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Közterület-felügyelői egyenruhában gyalogos és gépkocsizó járőrszolgálat ellátása a következők szerint: -a közterületek jogszerű használatának, az engedélyhez, illetve az útkezelő hozzájárulásokhoz kötött tevékenységek ellenőrzése, - a közterület rendjére és a tisztaságára vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése és szankcionálása. - a köztisztaságról és az avarégetésről szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának ellenőrzése. - a közrend és a közbiztonság, valamint a közterület, épített és természeti környezet védelmében való intézkedés. - az állat egészségügyi és ebrendészeti környezet védelmében való közreműködés. - behajtási engedélyek ellenőrzése, közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolíttatásával összefüggő intézkedések.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- •Cselekvőképesség,
•- Büntetlen előélet,
- Középiskola/gimnázium, közterület -felügyelői vizsga,
- azonos területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Főiskola, államigazgatási területen,
- azonos területen - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:
- Jó szintű kommunikációs,
- Kiváló szintű probléma felismerő, és -megoldó készség,
- Kiváló szintű elhivatottság, megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai fényképes önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/ szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolatai
- nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- kérjük, hogy az e-mail tárgyában szíveskedjen feltüntetni a BDV/11469-1/2017 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benke Tímea nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu e-mail címen keresztül.

Vissza az oldal tetejére a nyitott álláspályázatok listájához

Budapest Főváros I. ker. Budavári Önkormányzat
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
Igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2 évre szól.

A munkavégzés helye:
1011 Budapest, Iskola utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A GEMESZ munkájának szervezése, irányítása és ellenőrzése; az Önkormányzat tulajdonában lévő tulajdonállomány (lakások, helyiségek, intézmények) ingatlankezelő feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi diploma
- hasonló területen – legalább 1-3 év vezetői tapasztalat
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
- 18. életév betöltése
- magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- intézményvezetői – legalább 1-3 év – szakmai tapasztalat
- jogi, pénzügyi és vagyonkezelői – legalább 1-3 év – szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképpel ellátott önéletrajz
- iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Teodóra nyújt, a 458-3015-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat a pályázati határidő lejártát követően a kinevezési jogkör gyakorlója által felkért szakmai bizottság hallgatja meg. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója, a bizottság, írásba foglalt szakmai véleményét továbbítja a Budavári Önkormányzat Képviselő Testületének, amely a vélemény alapján döntést hoz a vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 30.

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.budavar.hu – 2017. február 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezés 3 hónap próbaidővel történik. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

Vissza az oldal tetejére a nyitott álláspályázatok listájához

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló"
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda

Könyvelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:
Gazdasági események teljeskörű kezelése. Közreműködés a könyvvizsgálói és hivatali (pl. ÁSZ, NAV) ellenőrzésekben. Az éves költségvetés és beszámoló összeállításában való részvétel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Könyvelési feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- •Cselekvőképesség,
•- Büntetlen előélet,
- Középfokú képesítés,
- azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- azonos területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
- mérlegképes könyvelői szakképesítés
- Egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és pénzügyi, számviteli felsőfokú szakképesítés
- Közigazgatási alap- és/ vagy szakvizsga

Előnyt jelentő kompetenciák:
- Kiváló szintű probléma felismerő, -elemző és -megoldó készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 45. § (4) bekezdése szerint, motivációs levél (amelyben a szakmai tapasztalat is részletesen bemutatásra kerül), az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolatai.
- Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be.
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
- Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a BDV/1469-1/2017 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését: Könyvelő.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papp Erzsébet nyújt, a 458-3042 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 24.

Vissza az oldal tetejére a nyitott álláspályázatok listájához

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló"
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
Műszaki Iroda

Vagyonhasznosítási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. sz. melléklet 20. pontja alapján gazdasági és üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:
Önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás célú helyiségek vonatkozásában bérbeadói nyilatkozatok előkészítése, helyiségbérleti szerződések előkészítése. Az üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításával kapcsolatos pályázatok, versenytárgyalások előkészítése, lebonyolítása. Folyamatos kapcsolattartás az ügyfelekkel, partnerekkel, szakértőkkel, ingatlankezelővel. Adatszolgáltató tevékenység, a megkötött szerződések nyilvántartása, a szerződéskötéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség ellátása. Az üres helyiségek nyilvántartásának vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
8411 Általános közigazgatás 6820 Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- •Cselekvőképesség,
•- Büntetlen előélet,
- Főiskola,
- azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Egyetem
- azonos területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák:
- Kiváló szintű szintű kommunikációs készség
- Kiváló szintű szintű problémafelismerő,-elemző és megoldó készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Kérem, hogy a BDV/1469-2/2017 hivatkozási számot és a Vagyonhasznosítási munkakört szíveskedjen feltüntetni. Pályázathoz benyújtandó: motivációs levél, fényképes önéletrajz (a 45/2012. (II.20) Korm. rendelet 1. számú melléklet szerint, iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okirat másolata, erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatainak kezeléséhez-a pál.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szeleczky Szilvia nyújt, a 458-3027 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

Vissza az oldal tetejére a nyitott álláspályázatok listájához