keresés:  

Álláspályázatok

Nyitott álláspályázatok listája:
- Gazdasági Irodavezető
- Igazgatási ügyintéző
- Igazgatási ügyintéző és Jogi referens
- Iratkezelő ügyintéző, csoportvezető
- Közterület-felügyelő
- Magasépítési ügyintéző
- Testületi ügyintéző
- Vagyonhasznosítási ügyintéző
- Városüzemeltetési ügyintéző

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda
Gazdasági Irodavezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
I. számú melléklet 19. pontja I. besorolási osztályban.

Ellátandó feladatok:
Feladata az Önkormányzat éves költségvetésével összefüggésben: - a költségvetési rendelet tervezet összeállítása, - a költségvetés módosítására vonatkozó rendelet tervezetek összeállítása, - a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és az éves zárszámadás elkészítése, ellenőrzése, - a Gazdasági Iroda feladatköréhez kapcsolódó egyéb testületi előterjesztések elkészítésnek koordinálása, ellenőrzése, - a Magyar Államkincstár számára megküldendő, gazdálkodásra vonatkozó beszámoló elkészítése, megszervezi és koordinálja a költségvetést előkészítő tervezési munkát az önkormányzati költségvetési szervek, a társaságok és a Polgármesteri Hivatal között. Gondoskodik, -az államháztartás számára jogszabályokban előírt adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettség határidőben történő teljesítéséről, - a normatív költségvetési hozzájárulások elszámolásáról, - az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának pénzügyi, számviteli lebonyolításáról. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzathoz és a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó költségvetési előirányzatok vonatkozásában átruházott hatáskörben érvényesítési feladatokat lát el a gazdálkodási szabályzatban rögzítettek szerint. Kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral, a számlavezető pénzintézettel, és egyéb partnekekkel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Pénzügyi és számviteli feladatkör. Gazdálkodással kapcsolatos feladatok és a gazdasági szervezet munkájának koordinálása, irányítása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Gazdasági Iroda

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 8 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Egyetem, Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kor. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően: felsőoktatásban szerzett végzettség és gazdaságtudományok képzési területén szerzett szakképzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie.
- Helyi önkormányzatoknál hasonló munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
- Helyi önkormányzatoknál hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Helyi önkormányzatoknál hasonló munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
- Helyi önkormányzatoknál hasonló munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű megbízhatóság, pontosság, proaktivitás,
- Kiváló szintű önálló, felelősségteljes munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolatai.
- Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be.
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
- Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a BDV/1469-32/2017 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági irodavezető.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. november 13. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benke Tímea nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

Vissza az oldal tetejére a nyitott álláspályázatok listájához

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda
Igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
I. számú melléklete 14. pontja alapján: Hatósági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A birtokvédelemmel, szálláshelyekkel és állattartással kapcsolatos igazgatási feladatok ellátása; időszakos feladat: kereskedelmi igazgatási feladatok ellátása. A munkakörhöz tartozik a hatósági ügyek vitelén felül ellenőrzési tervek összeállítása, helyszíni ellenőrzések végzése, nyilvántartások vezetése az érintett igazgatási területeken, adatszolgáltatások teljesítése és panaszok kivizsgálása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Egyetem, jogász,
- Azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- jogi szakvizsga,
- azonos területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű önálló munkavégzésre való képesség,
- Jó szintű terhelhetőség,
- Jó szintű kommunikációs és problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 45. § (4) bekezdése szerint
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány Kttv. 42. § (1) bek
- végzettséget, szakképzettséget, szakmai tapasztalatot igazoló okiratok fénymásolata
- kérem a pályázaton megjelölni a munkakör megnevezést: Igazgatásügyi ügyintéző, továbbá a BDV/1469-35/2017 iktatószámot feltüntetni
- nyilatkozat a tekintetben, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők betekinthetnek a pályázati anyagba
- motivációs levél, amelyben a szakmai tapasztalat is részletesen bemutatásra kerül

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benke Tímea nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 29.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza az oldal tetejére a nyitott álláspályázatok listájához

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda
Igazgatási ügyintéző és Jogi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2018.12.31 –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
I. sz. melléklet 14/I. pontja hatósági feladatkör és a 22. pontja jogi feladatkör

Ellátandó feladatok:
Ipar és kereskedelmi igazgatási feladatok ellátása (az üzletek és kereskedők nyilvántartásával, üzletek éjszakai nyitva tartásának engedélyezésével kapcsolatos feladatokon túl beleértve a telep engedélyezéseket/bejelentéseket, alkalmi rendezvényeket, zenés, táncos engedélyeket is, valamint vásárok/piacok engedélyezését) hatósági ellenőrzések végzése, nyilvántartó programok naprakész kezelése, statisztikai és egyéb adatszolgáltatások teljesítése, panaszok kivizsgálása. Az Igazgatási iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben a jogi referensi feladatok ellátása, azaz többek között jogi vélemények készítése, esetleges rendelet módosítás vagy előterjesztés előkészítése, felterjesztések előkészítése, bonyolultabb jogértelmezési kérdésekben közreműködés, állásfoglalások kérése felettes szervektől, ügyleírások előkészítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Hatósági és jogi feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Egyetem, jogi végzettség,
- Azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Egyetem, jogi szakvizsga,
- azonos területen - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- nyilatkozat a tekintetben, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők betekinthetnek a pályázati anyagba
- fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 45. § (4) bekezdése szerint
- végzettséget, szakképzettséget, szakmai tapasztalatot igazoló okiratok fénymásolata
- motivációs levél, amelyben a szakmai tapasztalat is részletesen bemutatásra kerül
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány Kttv. 42. § (1) bek
- Kérem a pályázaton megjelölni a munkakör megnevezést: Igazgatásügyi ügyintéző és jogi referens, továbbá a BDV/1469-34/2017 iktatószámot feltüntetni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benke Tímea nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 29.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza az oldal tetejére a nyitott álláspályázatok listájához

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal Iratkezelő csoport
Iratkezelő ügyintéző, csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Ellátandó feladatok:
A Budavári Önkormányzat Iratkezelési Szabályzata alapján látja el feladatát, javaslatot tesz a szabályzat módosítására, évente értékelést készít a jegyző számára. Ellenőrzi az iktatók által kivezett ügyiratokat, felel az irattár rendjéért és az irattárért.Irányítja az iratkezelők munkáját. Határidős feladatokat, selejtezési feladatokat irányítja, kapcsolatot tart a Fővárosi Levéltár munkatársaival. Ügyforgalmi kimutatásokat készít, statisztikai adatszolgáltatásokat végez.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Iratkezelési feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Középiskola/gimnázium,
- Azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Emelt szintű szakképesítés, Levéltári kezelő szakképesítés,
- azonos területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolatai.
- Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be.
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
- Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a BDV/1469-33/2017 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését: iratkezelő ügyintéző, csoportvezető.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benke Tímea nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

Vissza az oldal tetejére a nyitott álláspályázatok listájához

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Iroda
Közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1011 Budapest, Iskola utca 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 30. pontja

Ellátandó feladatok:
Közterület-felügyelői egyenruhában gyalogos és gépkocsizó járőrszolgálat ellátása a következők szerint: -a közterületek jogszerű használatának, az engedélyhez, illetve az útkezelő hozzájárulásokhoz kötött tevékenységek ellenőrzése, - a közterület rendjére és a tisztaságára vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése és szankcionálása. A közrend és a közbiztonság, valamint a közterület, épített és természeti környezet védelmében való intézkedés. - az állat egészségügyi és ebrendészeti környezet védelmében való közreműködés. A közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolíttatásával összefüggő intézkedések.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
közterület-felügyelői feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Középiskola/gimnázium, közterület-felügyelői vizsga,
- azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Főiskola, államigazgatási területen,
- azonos területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű probléma felismerő, és -megoldó készség,
- Kiváló szintű elhivatottság, megbízhatóság,
- Jó szintű kommunikáció,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
- Kérjük, hogy az e-mail tárgyában szíveskedjen feltüntetni a BDV/11469-21/2017 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő
- Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be.
- Szakmai fényképes önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/ szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolataihozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benke Tímea nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

Vissza az oldal tetejére a nyitott álláspályázatok listájához

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
Magasépítési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
I. melléklet 15. pontja alapján

Ellátandó feladatok:
Építésügyi hatósági eljárásokkal (építési, fennmaradási, használatbavételi, bontási, engedélyezési eljárások, engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési, hatósági bizonyítvány kiállítása iránti, kötelezési, végrehajtási, szakhatósági eljárások stb.) kapcsolatos feladatok ellátása. Egyéb önkormányzati feladatok: önkormányzati tulajdont érintő építési (felújítás, átalakítás, stb.) ügyekben tulajdonosi hozzájárulást készít elő.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Építésügyi igazgatási terület Általános építésügyi hatósági feladatok és egyéb önkormányzati feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Főiskola, építőmérnök, építészmérnök, építész, településmérnök,
- azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Felhasználói szintű ÉTDR program,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- építésügyi vizsga megléte,
- azonos területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Kérjük, az e-mail tárgyában feltüntetni a BDV/1469-23/2017 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését:magasépítési ügyintéző.
- Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be.
- Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolatai.
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benke Tímea nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

Vissza az oldal tetejére a nyitott álláspályázatok listájához

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
Szervezési Csoport
Testületi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2019.09.30 –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
I. melléklet 18. pontja alapján

Ellátandó feladatok:
A Képviselőtestület és bizottságai valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselőtestületek és bizottságai üléseinek szabályszerű megtartása érdekében az ülések előkészítése, az ülések dokumentálása és a döntések végrehajtásáért felelősök értesítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Törvényességi felügyeleti feladat

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Főiskola, közszolgálati szakképzettség,
- azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Egyetem, jogi szakképzettség,
- azonos területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolatai.
- Kérjük, az e-mail tárgyában feltüntetni a BDV/1469-28/2017 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését:testületi ügyintéző.
- Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be.
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benke Tímea nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

Vissza az oldal tetejére a nyitott álláspályázatok listájához

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda
Vagyonhasznosítási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. sz. melléklet 20. pontja alapján gazdasági és üzemeltetési feladatkör.

Ellátandó feladatok:
Önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás célú helyiségek vonatkozásában bérbeadói nyilatkozatok előkészítése, helyiségbérleti szerződések előkészítése. Az üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításával kapcsolatos pályázatok, versenytárgyalások előkészítése, lebonyolítása. Folyamatos kapcsolattartás az ügyfelekkel, partnerekkel, szakértőkkel, ingatlankezelővel. Adatszolgáltató tevékenység, a megkötött szerződések nyilvántartása, a szerződéskötéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség ellátása. Az üres helyiségek nyilvántartásának vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Gazdasági és üzemeltetési feladatkör.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Főiskola,
- azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Egyetem,
- azonos területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Kérem, hogy a BDV/1469-22/2017 hivatkozási számot és a Vagyonhasznosítási ügyintéző munkakört szíveskedjen feltüntetni.
- Pályázathoz benyújtandó: motivációs levél, fényképes önéletrajz (a 45/2012. (II.20) Korm. rendelet 1. számú melléklet szerint, iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okirat másolata, erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatainak kezeléséhez-a pályázó hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benke Tímea nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

Vissza az oldal tetejére a nyitott álláspályázatok listájához

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és beruházási Iroda
Városüzemeltetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
I. melléklet 20. pontja alapján

Ellátandó feladatok:
Az irodavezetővel együttműködik a költségvetésben és jóváhagyott feladatok végrehajtásában. Részt vesz a műszaki feladtok tervezésében, stratégiai tervek döntéselőkészítésében. Városüzemeltetési feladatokkal összefüggő lakossági észrevételek fogadása, intézése, megválaszolása. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok karbantartási munkáinak felügyelete. Gondoskodik az Irodavezető által meghatározott közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatok szakszerű ellátásáról (műszaki dokumentációhoz szükséges adatok szolgáltatása). Az Irodavezető utasítására elkészíti az Irodát érintő meghatározott előterjesztéseket, tervezéseket, jelentéseket, adatszolgáltatásokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
gazdasági és üzemeltetési feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Főiskola, műszaki területen,
- azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Egyetem, műszaki területen,
- azonos területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Kérjük, az e-mail tárgyában feltüntetni a BDV/1469-36/2017 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését:városüzemeltetési ügyintéző.
- Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolatai.
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
- Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benke Tímea nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

Vissza az oldal tetejére a nyitott álláspályázatok listájához