keresés:  

Álláspályázatok

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat - Budapest

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdetBudapest I. ker. Budavári Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet intézményvezető (igazgató) (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2014.05.01. - 2019. 04. 30-ig szól.

A munkavégzés helye:
Budapest, 1011 Budapest, Iskola utca 16.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja a GAMESZ irányítását és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását.
Felelős a GAMESZ feladatkörébe tartozó feladatok döntés-előkészítéséért, azok határidőben történő végrehajtásáért.
Megszervezi az éves intézményi költségvetések előkészítését, azok felterjesztését.
Megszervezi a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, esetenként a bizottságok, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények rendszeres tájékoztatását. elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat (pl. SZMSZ, házirend, egyéb szabályzatok), valamint gondoskodik azok betartásáról.
Folyamatosan elemzi a költségvetés végrehajtását, gondoskodik a takarékos gazdálkodásról.
Beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény dolgozói tekintetében (kivéve a gazdasági igazgató felett).
Szervezi a GAMESZ feladatkörébe tartozó bér- és munkaügyi feladatokat, gondoskodik azok időbeni végrehajtásáról.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Felsőfokú képesítés, gazdasági vagy műszaki főiskolai vagy egyetemi, vagy jogi egyetemi végzettség,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- legalább 2 éves, költségvetési intézményben szerzett vezetői tapasztalat
- Bűntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Vagyonkezelői területen szerzett tapasztalat,
- intézményvezetői tapasztalat,
- beruházási, felújítási, karbantartói feladatok irányítása, koordinálása területén szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó szakmai önéletrajza
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program
- a képesítést igazoló okiratok másolata
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat
- adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2014. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese nyújt, a 458-3028 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
- Budapest címére történő megküldésével (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XII/21749/2014 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető (igazgató).

vagy

- Elektronikus úton Nagy Marianna részére a szemelyugy@budavar.hu E-mail címen keresztül

vagy

- Személyesen: Ügyfélszolgálat, Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán 1. . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatok érvényességének, valamint szakmai alkalmasságnak vizsgálata. A munkáltató csak a pályázatok vizsgálata során kiválasztott pályázókat hívja be személyes meghallgatásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.budavar.hu - 2014. április 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató csak teljes - minden benyújtandó irat, igazolás megléte - pályázati anyagot tud érvényes pályázatként befogadni. A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezés 4 hónapos próbaidővel történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

-------------------------------------------------------------------------------------


Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1016 Budapest, Iskola utca 16.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök
:
I. sz mellékelt 13. pont II. besorolási osztályban Közterület-felügyelői feladatkör

Ellátandó feladatok:
A közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet, a közrend, a közbiztonság, az önkormányzati vagyon védelmében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Közterület-felügyelő járőr, illetve kerékbilincselési feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Budapest Főváros I. Kerület Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Középfokú képesítés, OKJ Közterület-felügyelői szakképesítés,
- hasonló szakterületen, munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- kerékbilincselésben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- vezetői engedély, vezetési gyakorlat legalább 1-3 év
- angol, illetve egyéb európai uniós nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás

Elvárt kompetenciák:

- Kiváló szintű Tárgyalási képesség,
- Határozott fellépés, ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 45. § (4) bekezdése szerint
- iskolai végzettséget, közterület-felügyelői végzettséget igazoló okirat
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány Kttv. 42. § (1) bek.
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat
- adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekete Sándorné nyújt, a 458-3083 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XII/közterület/2014 , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

vagy

- Elektronikus úton Tóth Alexandra részére a toth.alexandra@budavar.hu E-mail címen keresztül

vagy

- Személyesen: Ügyfélszolgálat, Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkáltató csak a pályázatok vizsgálata során kiválasztott pályázókat hívja be személyes meghallgatásra. A pályázat elbírálását követően a döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje:
2014. április 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.budavar.hu - 2014. március 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató csak teljes - minden benyújtandó irat, igazolás megléte - pályázati anyagot tud érvényes pályázatként befogadni. A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezés 6 hónapos próbaidővel történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Igazgatóság, Vagyon Iroda vagyonhasznosítási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. .

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet I. fejezet 1. pont belügyi igazgatási feladatok; I. fejezet 19. pont településfejlesztési és - rendezési, valamint településüzemeltetési feladatok ellátása

Ellátandó feladatok:
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásával kapcsolatos feladatok ellátása, bérbeadói nyilatkozatok előkészítése (pld. lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése, lakásbérleti jogviszony folytatásának elismerése, bérlőtársi jogviszony létesítése). Szanálások, épület kiürítések kapcsán megállapodások előkészítése - bérleti szerződés megszüntetése másik lakás és/vagy pénzbeli térítés ellenében. Lakáspályázatok előkészítése és lebonyolítása. Az önkormányzati tulajdonú lakások bővítésével, egyesítésével, megosztásával, átminősítésével kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulások kiadása, a bizottsági, testületi előterjesztések előkészítése, a döntések végrehajtása és beszámoló a döntések végrehajtásáról.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az önkormányzat tulajdonában álló lakásokkal, ingatlanokkal kapcsolatos teljes körű vagyonhasznosítási feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) a Hivatal SzMSz-ének, továbbá Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Felsőfokú képesítés, egyetemi, vagy főiskolai szintű felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
- Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- hasonló szakterületen, munkakörben szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 45. § (4) bekezdése szerint
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány Kttv. 42. § (1) bek.
- végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat
- adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2014. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vadász Ildikó nyújt, a 458-3029 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XII/vagyonhaszn/2014 , valamint a munkakör megnevezését: vagyonhasznosítási ügyintéző.

vagy

- Elektronikus úton Nagy Marianna részére a szemelyugy@budavar.hu E-mail címen keresztül

vagy

- Személyesen: Ügyfélszolgálat, Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok előzetes értékelését követően személyes meghallgatásra kerül sor a Jegyző, a Polgármester és az Irodavezető jelenlétében. Az álláshely betöltéséről a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázók írásban kapnak tájékoztatást pályázatuk elbírálásának eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- www.budavar.hu - 2014. március 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató csak teljes - minden benyújtandó irat, igazolás megléte - pályázati anyagot tud érvényes pályázatként befogadni. A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezés 6 hónapos próbaidővel történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat


a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti és Ügyfélszolgálati Iroda anyakönyvvezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1014 Budapest, Úri utca 58. I. emelet

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet I.1. pont szerinti belügyi igazgatási feladatok, anyakönyvvezetői munkakör

Ellátandó feladatok:
-házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat, haláleset anyakönyvezése és az ezzel összefüggő hatósági feladatok ellátása, -anyakönyvi kivonatok kiállítása, -nyilvántartások vezetése, -állampolgársági kérelmekkel kapcsolatos feladatok teljesítése, -egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatos ügyintézés, -névváltoztatási ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása, -családi eseményekkel kapcsolatos ünnepségek, - állampolgársági eskütétellel kapcsolatos esemény lebonyolítása, -teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok felvétele -egyéb anyakönyvvezetői tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
családi események, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat, haláleset anyakönyvezése és az ezzel összefüggő hatósági, továbbá állámpolgársági eskütétellel összefüggő feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Középiskola/gimnázium, anyakönyvvezetői szakvizsga,
- hasonló szakterületen, munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- főiskolai igazgatásszervezői végzettség
- angol, illetve egyéb európai uniós nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás

Elvárt kompetenciák:
- Pontos, precíz munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 45. § (4) bekezdése szerint
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány Kttv. 42. § (1) bek.
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat
- adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik
- végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. május 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Marianna nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XII/anyakönyv/2014 , valamint a munkakör megnevezését: anyakönyvvezető.

vagy

- Elektronikus úton Nagy Marianna részére a szemelyugy@budavar.hu E-mail címen keresztül

vagy

- Személyesen: Ügyfélszolgálat, Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatok érvényességének, valamint munkaköri - szakmai alkalmasságnak vizsgálata. A munkáltató csak a pályázatok vizsgálata során kiválasztott pályázókat hívja be személyes meghallgatásra.A pályázat elbírálását követően a döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.budavar.hu - 2014. március 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató csak teljes - minden benyújtandó irat, igazolás megléte - pályázati anyagot tud érvényes pályázatként befogadni. A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezés 6 hónapos próbaidővel történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.