keresés:  

Vagyoni Iroda


Vagyoni Iroda központi e-mail címére üzenet küldés: vagyon@budavar.hu

A Vagyoni Iroda főbb feladatai:

- az önkormányzati ingatlanvagyon hasznosításának előkészítése,
-.a lakás- és helyiségvagyon hasznosításának (bérbeadásának, értékesítésének) előkészítése és a döntések végrehajtása,
- a még folyamatban lévő lakás- és helyiséggazdálkodási hatósági eljárások lefolytatása,
- az ifjú házasok első lakáshoz jutásának támogatása,
- a helyi támogatás odaítélésével kapcsolatos eljárások lefolytatása, valamint a szociális, jövedelmi és vagyoni helyzet alapján történő lakáspályázatok lebonyolítása, döntés-előkészítése.
- A szerződéseket a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ-nél (1011 Bp. I. Iskola u. 16.) kötik, ez az intézmény kezeli az önkormányzati tulajdonú lakásokat és helyiségeket, így ezekkel a kérdésekkel közvetlenül az intézmény munkatársait célszerű felkeresni.


A Vagyoni Iroda vezetője
: Vadász Ildikó
Tel.: 458-3059 Fax: 458-3081

Lakások bérbeadásával összefüggő feladatok és a társasházi felújítási pályázatok
Ügyintéző: Zakhar Péter Tel.:458-3061


A lakásbérleti jogviszony folytatásával, lakáscsere-szerződések jóváhagyásával, bérlőtársi jogviszony létesítésével, kényszerbérletek felszámolásával, továbbá a lakás építésének, vásárlásának és korszerűsítésének helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló rendelet szerint - az önkormányzathoz benyújtott- kérelmek előkészítése.

Piaci alapú lakáspályázatokkal kapcsolatos ügyintézés.

A kerületi társasház felújítási pályázatok elbírálásra és döntésre előkészítése. A Fővárosi Önkormányzat lakóházfelújítási pályázataihoz a pályázati anyagok előminősítésre történő előkészítése.

Lakások bérbeadásával és egyéb vagyongazdálkodással összefüggői feladatok
Ügyintéző: Vatai Zoltán Tel.:458-3064


A lakásbérleti jogviszony folytatásával, lakáscsere-szerződések jóváhagyásával, bérlőtársi jogviszony létesítésével, kényszerbérletek felszámolásával, volt házfelügyelők elhelyezésével kapcsolatos - döntés-előkészítési, végrehajtási feladatok ellátása, valamint a lebontásra, felújításra váró önkormányzati tulajdonú épületek lakóinak kihelyezése.
A társasházak alapító okiratának módosításával kapcsolatos ügyintézés (az Önkormányzat részéről, abban az esetben, ha az épületben van még önkormányzati tulajdonú lakás vagy helyiség.) Az épületek közös tulajdonú tetőterének elidegenítésével összefüggésben az Önkormányzat részérő) a tulajdonosi döntések előkészítése. Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok (telkek, épületek stb.) hasznosításának előkészítésében közreműködés.

Helyiségek bérbe adásával és a lakások, helyiségek elidegenítésével összefüggő feladatok
Ügyintéző: Vatai Zoltán Tel.:458-3064


A nem lakás célú helyiségek bérbeadása, illetve ezen helyiségekre vonatkozó bérbeadói döntések előkészítése, valamint a helyiségek elidegenítésével kapcsolatos a Tulajdonosi Bizottság, valamint a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyek előkészítése és végrehajtása. Az Önkormányzati tulajdonú lakások eladásával kapcsolatos ügyintézés. A jogutódlás elismerésével, a bérleti jog átruházás és az albérletbe adás engedélyezésével kapcsolatos bérbeadói nyilatkozatok és a vételi ajánlatok előkészítése