keresés:  

Építési Iroda

Építési Iroda központi e-mail címére üzenet küldés: epites@budavar.hu


I. Építési Iroda

Az Építési Iroda a kerület építésügyi hatósági ügyintézését végzi a jegyzőtől átruházott jogkörben. Feladatkörébe tartozik a bontási, építési, fennmaradási és használatbavételi engedélyezés, hatósági bizonyítványok kiállítása, illetve egyéb építésügyi szakhatósági feladatok.
A kerületi kezelésű közterületeken a mélyépítési munkáknál a kezelői jogot gyakorolja.

Irodavezető: Szeleczky Szilvia Tel.: 458-3027
Titkárság: Csűrösné Eleőd Eszter Tel.: 458-3084 (fax is) 458-3000/3104

Építésügyi hatósági feladatok:

1. Építési engedélyezés
2. Összevont eljárás
3. Bontási engedélyezési és bejelentési eljárás
4. Használatbavételi engedélyezési és bejelentési eljárás
5. Fennmaradási engedélyezési eljárás

Az engedélykérelmeket az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszeren (ÉTDR-en) kell előterjeszteni, mely személyes ügyfélkapus elérhetőséggel, vagy Ügyfélszolgálati segítséggel érhető el. További információk az ÉTDR használatáról a www.etdr.gov.hu vagy a www.e-epites.hu oldalakon olvashatók.

- Felvonók építési, használatbavételi engedélyezése
- Bauxitbeton szerkezetet tartalmazó épületekkel kapcsolatos feladatok ellátása
- Hatósági nyilvántartás vezetése

Az építésügyi hatósági feladatokat az Iroda munkatársai a kerület területi felosztása szerint végzik. Az illetékes ügyintéző az utcajegyzék ('utcajegyzék') alapján is beazonosítható.

Ügyintézők területi felosztás szerint:


- Beke Borbála 304. szoba tel.: 458-3069
- Bajor Béla 305. szoba, tel.: 458-3070
- Nagy Kitti 304. szoba tel.: 458-3074

Az eljárási szabályok összetettsége, bonyolultsága, valamint az ügyek sokszínűsége miatt javasoljuk, hogy építési szándék esetén, még a kérelem benyújtása előtt keressék fel az Építési Irodát. (Az esetleges várakozási idő csökkentése érdekében előzetesen egyeztetett időpontban.) Az eljárássokkal kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolására készséggel állnak az Iroda munkatársai a rendelkezésükre.

Utak, útfelügyelet:

Forgalomszabályozási, forgalomtechnikai és tömegközlekedési változások véleményezése, javaslat a a Budapesti Közlekedési Központnak. (BKK-nak). Intézkedés a közlekedést akadályozó létesítmények eltávolításáról.
- Közútkezelői hozzájárulások, állásfoglalások kiadása
- Közterület-bontási engedélyek, hozzájárulások kiadása. Intézkedés burkolat helyreállításokra.
- Útfelügyelet, üzemzavar bejelentésekkel kapcsolatos intézkedések.
- Szakhatósági jogkör ellátása út- és közműépítések engedélyezési eljárásában.

Ügyintéző: Holló Marianna 301. szoba, tel.:458-3071Magasépítési ügyintézők területi elosztása